Kişisel Verileri Koruma Kanunu Blog İçeriği

KVKK Kapsamında Meşru Menfaat

KVKK Kapsamında Meşru Menfaat

  Meşru menfaat kavramının geniş bir anlam ifade ettiği listede gerekçe gösterilerek rızanın aranmadığı diğer durumlara göre daha düşük bir hukuki etkiye sahip olduğu düşünülebilmektir. Fakat Avrupa Birliği Çalışma Grubunun da ifade ettiği üzere; bu durumların hiçbiri arasında birinin diğerine üstünlüğü bulunmamaktadır. Bu yüzden meşru menfaat hükmü ikincil uygulama alanı ve bir boşluk doldurma aracı…