Kişisel Verileri Koruma Kanunu Blog İçeriği

çerez açık rıza

Çerez Açık Rıza Nasıl Alınır?

İnternet kullanımı günümüzde hızla artarken, çevrimiçi gizlilik ve kullanıcı verilerinin korunması da büyük önem kazanmaktadır. Çerez açık rıza alma, kullanıcıların çevrimiçi deneyimlerini daha güvenli ve kişiselleştirilmiş hale getirmek adına hayati bir adımdır. İşte bu noktada, CerezGo adlı ürünümüz, çerez açık rıza sürecini kolaylaştırarak kullanıcılarına güvenli bir çevrimiçi deneyim sunmayı hedefler. Sonuç: CerezGo, çerez açık rıza…

Kurula şikayet yoluna gitmenin ön şartı

Kurula Şikâyet Yoluna Gitmenin Ön Şartı

Kurula şikayet yoluna gitmenin ön şartı kişisel verilerin korunmasıyla ilgili taleplerde öncelik olarak veri sorumlusuna başvuru yapılması zorunlu olup, bu yol tüketilmeden şikâyet gidilemez. Böylece uyumsuzlukların belirli bir kısmının veri sorumluları tarafından giderilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikâyet yoluna gitmek ise isteğe bağlıdır. Bugün birçok kurum ve kuruluş, kuruluşların haklarının korunması amacıyla çeşitli…

Doğrudan kurula şikayet yoluna gidebilir

Doğrudan Kurula Şikâyet Yoluna Gidebilir

Doğrudan kurula şikayet yoluna gidebilir, veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi gibi durumlarda, ilgili kişi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu‘na şikayette bulunabilir. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. Bu çerçevede, ilgili şahısların taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri gerekmektedir. Doğrudan Kurula Şikâyet, genellikle…

Kurula Şikâyet Hangi Süre İçinde Yapılmalı

Kurula Şikâyet Hangi Süre İçinde Yapılmalı

Kurula şikayet hangi süre içinde yapılmalı ilgili şahısın veri yetkilisine yaptığı başvurunun reddedilmesi veya veri sorumlusunca verilen cevabın ilgili kişi tarafından yetersiz bulunması durumunda ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün, her halde veri sorumlusuna başvuru tarihinden sonra 60 gün içerisinde şirkete şikâyette bulunabilir. Başvuru tarihinden öte yana 60 gün içinde kuruluşa…

Veri Sorumlusu Cevabı İlgili Kişiye Nasıl Bildirir

Veri Sorumlusu Cevabı İlgili Kişiye Nasıl Bildirir

Veri sorumlusu cevabı ilgili kişiye nasıl bildirir yazılı veya elektronik ortamda bildirir. Veri sorumluları, kişisel verilerin kaydedilmesinden sorumlu olan ve bu sürecin belirli bileşenleri olan kuruluşlardır. Bu yazılı, veri sorumlularının, kişisel verilerle ilgili taleplere nasıl yanıt verecekleri ve bu sürecin nasıl yönetileceği ele alınacaktır. İlgili kişilerin yapılan bildirimleri, güvenliği oluşturmak ve şeffaf bir veri işleme…

Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebi Üzerine Neler Yapılır

Veri Sorumlusu İlgili Kişinin Talebi Üzerine Neler Yapılır

Veri sorumlusu ilgili kişinin talebi üzerine neler yapılır, talebi kabul eder ya da gerekçesini açıklayarak reddeder. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından gereği yerine getirilebilir. İnsanlar arasındaki iletişimde en önemli unsurlardan biri, bireysel taleplerine saygı göstermek ve onlara yardımcı olmaktır. İlgili kişinin kesintileri, genellikle ihtiyaçlarını karşılamak, yardım etmek veya desteklemek için…

İlgili Kişinin Talebini Süre İçinde Yerine Getirir

İlgili Kişinin Talebini Süre İçinde Yerine Getirir

İlgili kişinin talebini süre içinde yerine getirir veri sorumlusunun talebin niteliğine göre kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde kabul veyahut gerekçesini açıklayarak reddetmesi, ancak ve ancak cevabını ilgili kişiye bildirmesi gerekmektir. İlgili kişinin talebini süre içinde yerine getirir iş yaşamında ve günlük etkileşimlerde, başarılı bir iletişim ve etkili bir ilişki kurma becerisi, bir…

Başvuru İçin Herhangi Bir Ücret Öngörülmüştür

Başvuru İçin Herhangi Bir Ücret Öngörülmüştür

Başvuru için herhangi bir ücret öngörülmüştür veri sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlem maliyeti gerektiren durumlarda, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun yazılı cevapla karşılanması durumunda, on sayfaya kadar başvuru ücreti alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa…

Başvuru Yolu İçin Herhangi Bir Şart Bulmak

Başvuru Yolu İçin Herhangi Bir Şart Bulmak

Başvuru yolu için herhangi bir şart bulmak veri sorumlusuna yapılacak başvurularda uyulması gereken usul ve esaslar kanunun 13. maddesinde de belirtilmiştir. Aynı zamanda bu maddeye istinaden kuruluş tarafından hazırlanarak 10.03.2018 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile veri sorumlusuna yapılabilecek başvurulara ilişkin yöntemler belirlenmiştir. Bu tür bir başvuru…

Gerçek veya Tüzel Kişi Veri Güvenliği Sorumluluğu

Gerçek veya Tüzel Kişi Veri Güvenliği Sorumluluğu

Gerçek veya tüzel kişi veri güvenliği sorumluluğu kişisel verilerin kendi adına veya başka bir hükmi şahıs tarafından işlenmesi durumunda, veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka ters bir şekilde erişilmesini önlemek ve verilerin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle…