Kişisel Verileri Koruma Kanunu Blog İçeriği

Açık Rızanın Geri Alınması

Açık Rızanın Geri Alınması

Açık rıza, hem özel nitelikli kişisel veriler hem de özel nitelikli olmayan kişisel veriler açısından hukuka uyum sebeplerinden biridir. Kanun’un Tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza olarak tanımlanmıştır. Kanun’da yer verilen bu tanım çerçevesinde veri sorumluları tarafından ilgili kişilerden…

Kişinin Eskiden Çalıştığı Firmayı Devri Aldığı Veri Sorumlusu Firma Yönünden Hukuka Aykırı Faaliyet Göstermesi

Kişinin Eskiden Çalıştığı Firmayı Devri Aldığı Veri Sorumlusu Firma Yönünden Hukuka Aykırı Faaliyet Göstermesi

“İlgili kişinin eski çalışanı olduğu şirketi devralan veri sorumlusu şirket tarafından kanuna aykırı veri işleme faaliyetinde bulunulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08/10/2020 tarihli ve 2020/769 sayılı Karar Özeti Karar Tarihi : 08/10/2020 Karar No : 2020/769 Konu Özeti : İlgili kişinin eski çalışanı olduğu şirketi devralan veri sorumlusu şirket tarafından Kanuna aykırı veri işleme…