Kişisel Verileri Koruma Kanunu Blog İçeriği

E-Ticaret Elektronik Hesaplama

E-Ticaret Elektronik Hesaplama

Günlük dilde “e-ticaret” terimi, World Wide Web’de çevrimiçi alışveriş anlamına gelir. Verilerin uzaktan iletilmesi yoluyla satın alma/satma süreci olarak tanımlanabilmektedir. Bu yaklaşım, ticari şirketlerin küresel pazardaki e-trende uyum sağlama konusundaki geniş politikasına özgüdür. E-ticaret, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler arasında elektronik hesaplama sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen her türlü ticari ve finansal işlemleri içerir.  Ancak elektronik ticaret (e-ticaret), pazarlama…

Unutma Hakkı

Unutulma Hakkı

Unutulma hakkı, bireyin mahremiyet hakkının bir parçasıdır. Kamuya açık bilgileri internet aramasından, veri tabanlarından ve web sitelerinden artık gerek olmadığında kaldırma hakkıdır.  İnternet, verileri bir portaldan diğerine aktaran ağlardan oluşur. Bir kişi çevrimiçi içerik yayınladığında veya hatta bir web sitesini görüntülediğinde, bir veri aktarımı gerçekleşir.  Unutulma hakkı, aşağıdaki kişisel veriler için geçerlidir:  Unutulma hakkı, ilgili kişinin veri işlemeye ilişkin…

Kişinin Kendisine Ait Olan İletilmesi Gereken Cevaplar Veri Yazı Sorumlusu Tarafından Resim Yazısı Halinde Çalıştığı Kurula Gönderilmesi

Kişiye Ait Olan Veri Sorumlusu Resmi Yazı Çalıştığı Kurula Gönderilmesi

Kişisel Veri ilgili kişiden alınan şikâyet dilekçesinde özetle; daha önce personeli olduğu veri sorumlusu Üniversitenin Sanat Tarihi Bölümüne iletmiş olduğu dilekçesinin akıbeti hakkında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında veri sorumlusundan kendisine bilgi verilmesini talep ettiği, bu kapsamdaki talebine ilişkin cevabın, doğrudan ve sadece kendisine verilmesi gerekirken başvurusunun halihazırda görevli olduğu aynı Üniversitenin Meslek…

İçerik Tabanlı Filtreleme

İçerik Tabanlı Filtreleme

 İçerik tabanlı filtreleme, popüler bir öneri veya öneri sistemi tekniğidir. Ayrıca sizin tarafınızdan internet üzerinden sağlanan bilgileri ve toplayabildiklerini kullanarak buna göre öneriler sunar.  İçerik tabanlı filtrelemenin arkasındaki amaç, ürünleri belirli anahtar kelimelerle sınıflandırmak, müşterinin neyi sevdiğini öğrenmek, bu terimleri veri tabanında aramak ve ardından benzer şeyler önermektir. Bu tür bir öneri sistemi, büyük ölçüde…

Veri Maskeleme Nedir?

Veri Maskeleme Nedir?

Veri maskeleme, çeşitli üretim dışı amaçlar için orijinal olmayan bir kopya oluşturmak üzere verileri şifreleyen bir güvenlik tekniğidir. Veri maskeleme, orijinal üretim verilerinin özelliklerini ve bütünlüğünü korur ve kuruluşların verileri üretim dışı bir ortamda kullanırken veri güvenliği sorunlarını en aza indirmesine yardımcı olur. Maskelenmiş veriler analiz, eğitim test için de kullanılabilir. Basit örneği, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri gizlemektir. Bir…

Parolayı Yeniden Kullanmak Neden Bir Sorundur

Parolayı Yeniden Kullanmak Neden Bir Sorundur?

Parola yeniden kullanımı, bireyler ve şirketler için hala büyük bir risktir. Saldırganlar, bir çevreyi ihlal etmeye çalışırken veya bir ağ içinde potansiyel olarak daha az iyi korunan sistemlere geçmeye çalışırken genellikle bu gibi listeleri kullanır. Bu tür dağıtımlarda, saldırganlar, tek bir zayıf noktanın (DMZ’deki bir kutudaki bu listelerden birinden bir parola gibi) etkinleştirildiği zayıf ağ segmentasyonu nedeniyle…

Blog Zincirlerinde Akıllı Sözleşme

Blok Zincirlerinde Akıllı Sözleşme

Akıllı sözleşmeler, blockchain teknolojisinin bel kemiğidir. İnsan müdahalesi gerektirmeyen, bir bilgisayar ağı tarafından otomatik ve şeffaf bir şekilde yürütülen dijital anlaşmalardır.  Akıllı sözleşmeler, belirli koşullar karşılandığında yürütülen kod satırları biçimindeki kendini yürüten kendi kendini uygulayan sözleşmelerdir. Süreçleri otomatikleştirmek veya yeni finansal ürünler yaratmak için kullanılabilirler.  Akıllı Sözleşmelerin Blockchain Uygulaması Akıllı sözleşmenin amacı, geleneksel sözleşme hukukundan daha üstün…

Akıllı Sözleşmeler

Akıllı Sözleşmeler

Akıllı sözleşme kavramını anlamak için öncelikle blok zincirinin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Blockchain hakkında konuştuğumuzda, paylaşılan bir kayıt defterinden, yani düğüm adı verilen birkaç yerde çoğaltılan büyük bir veri tabanından bahsediyoruz. Bu nedenle kötü niyetli olarak değiştirilmesi imkânsız. Teknoloji£nin sayesinde, birbirine güvenmeyen taraflar arasında bile her türlü veri bilgiyi güvenli bir şekilde saklayabilir ve paylaşabiliriz. Eklenen her bilgi bloğu, dağıtılmış defter denilen…

Veri Sorumluları Sicil Ve Detay

Veri Sorumlusu Sicili ve Detayları

  Veri sorumlusunun, KVKK kapsamında yerine getirmesi gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Bunların içerisinde ise; aydınlatma yükümlülüğü, veri güvenliği tarafından ilişkin yükümlülükler, yapılan başvuruların cevaplanması yükümlülüğü kurul kararlarının yerine getirilmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. Sicilini ve ayrıntıları incelediğimiz yazımıza veri yükümlüsü kimdir sorusuna yanıt vererek başlayalım. Veri sorumlusu sicili nedir?  Sicili diğer adıyla VERBİS, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda…