Kişisel Verileri Koruma Kanunu Blog İçeriği

Aydınlatma Yükümlülüğünün Ana Öğeleri

Aydınlatma Yükümlülüğünün Ana Öğeleri

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmasının yanı sıra kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için bir hak olarak tanımlanmıştır. Aydınlatma yükümlülüğü, KVKK’nın 10. maddesinde açıklanmıştır. Bununla birlikte, veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıda bahsedilen hususlarda bilgi vermekle görevlidir: Veri sorumlusunun ve mevcutsa temsilcisinin kimliği Kişisel verilerin…

KVKK Kapsamında Meşru Menfaat

KVKK Kapsamında Meşru Menfaat

  Meşru menfaat kavramının geniş bir anlam ifade ettiği listede gerekçe gösterilerek rızanın aranmadığı diğer durumlara göre daha düşük bir hukuki etkiye sahip olduğu düşünülebilmektir. Fakat Avrupa Birliği Çalışma Grubunun da ifade ettiği üzere; bu durumların hiçbiri arasında birinin diğerine üstünlüğü bulunmamaktadır. Bu yüzden meşru menfaat hükmü ikincil uygulama alanı ve bir boşluk doldurma aracı…