İlgili Kişinin Tazminat Davası Açma Hakkı Var

İlgili Kişinin Tazminat Davası Açma Hakkı Var

İlgili kişinin tazminat davası açma hakkı var kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda, ilgili kimseler yargı yoluna gidebilirler. Tazminat davası, bir kişi başka bir kişi ya da protesto haksız eylem sonucunda zararın tazmin edilmesi amacıyla açılan bir hukuki dava. Tazminat davası, hukuki düzenlemelere ve mahkeme kararlarına dayanarak…

Kurula şikayet yoluna giderken aynı zamanda yargı yoluna gidilir

Kurula Şikâyet Yoluna Giderken Aynı Zamanda Yargı Yoluna Gidilir

Kurula şikayet yoluna giderken aynı zamanda yargı yoluna gidilir başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikayet etme yoluna gitmek ise isteğe bağlı olduğu için, başvurusu dolaylı yoldan veya açıkça reddedilen ilgili kişi hem şirkete şikayet edebilir hem de doğrudan veri sorumlusuna karşı yargı yoluna başvurabilir. Bu çözümün çözümü için genellikle iç mekanizmalar devreye girmekte ve bu kişilerin…