ETİK İLKELER;

Teknoloji ve Hukuk şirketi olarak Nesil;
Bütün işlerinin ahlaki, adil, tarafsız, iş yaptığı ülkelerin yasa ve mevzuatına uygun ve evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumlu olmasına dikkat eder. Çalışanlar yaptıkları her işlemde Nesil’in itibarını zedelememeye azami özeni gösterirler.

   • Nesil olarak etik ilkelerimize büyük önem veriyoruz ve bu ilkeleri iş yapma süreçlerimizin temelinde tutuyoruz. Etik değerlerimiz, şirketimizin bilişim ve hukuk sektöründeki faaliyetlerini ahlaki, adil ve tarafsız bir şekilde yürütmesini sağlamak için belirlenmiştir.

   • İlk olarak, işlerimizin her aşamasında evrensel insan hakları ilkelerine ve iş yaptığımız ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu, şirketimizin sadece yasalara değil, aynı zamanda ahlaki standartlara da tam uyum içinde olmasını sağlar. Çalışanlarımız ise her türlü işlemde Nesil’in itibarını korumak adına özenle hareket ederler.

   • Çıkar çatışmalarından kaçınma ve iş etiği ilkelerine sadık kalma konusunda da titizlikle davranıyoruz. Çalışanlarımız, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ülke ve şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları ilişkilerden kaçınırlar. Ayrıca, tüm iş süreçlerimiz ve ilişkilerimizde evrensel iş etiği ilkelerine ve Nesil değerlerine uygun davranarak şeffaf ve dürüst bir çalışma ortamı sağlarız.

   • Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması da ön planda tuttuğumuz konulardan biridir. Çalışanlarımız, şirket bilgilerinin gizliliğine büyük önem verir ve bu bilgileri korumak için gerekli önlemleri alırlar. Ayrıca, bilişim teknolojileri aracılığıyla ulaşılan kişisel bilgileri, kişilerin özel hayatını açığa çıkaracak şekilde kullanmazlar ve bu konuda hassas davranırlar.

   • İş etiği süreçlerine uygun davranmanın yanı sıra, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularına da büyük önem veriyoruz. Tüm faaliyetlerimizde doğal çevrenin korunmasına azami dikkat gösterir ve çevresel etkilerimizi minimize etmeye çalışırız.

   • Son olarak, iş ortaklarımız ve diğer etkileşimde bulunduğumuz kişi/kuruluşlardan da aynı etik değerleri bekleriz ve bu değerler doğrultusunda hareket etmelerini önemseriz.

  • Nesil olarak, iş etiği konusunda kesin ve net bir tutum sergileriz. Etik değerlerimize uyum sağlamayan davranışlar ve işlemler asla hoş görülmez ve gerekli işlem yapılır. Ayrıca, kurumsal değerlerimiz ve etik ilkelerimiz gereği, özel günlerde hediyeler kabul etmemekle birlikte, maddi değeri belirli bir sınırın altında olan hediyeler kabul edilebilir. Bu şekilde, şirketimizin etik ve ahlaki değerlerini koruyarak daha sağlam bir temel üzerinde ilerlemeyi amaçlarız.