Kişisel Verileri Koruma Kanunu Blog İçeriği

Kurul Üyeleri Farklı Görev Yapabilirler

Kurul Üyeleri Farklı Görev Yapabilirler

Kurul üyeleri farklı görev yapabilirler kurul ciddi görevleri dışında kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamazlar. Aynı zamanda, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz ve serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar fakat, şirketin üyeleri, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan…

Kurul Üyeleri Nasıl ve Nerede Yemin Eder

Kurul Üyeleri Nasıl ve Nerede Yemin Eder

Kurul üyeleri nasıl ve nerede yemin eder, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda şeklinde yemin ederler. Kurul üyelerinin yemin etmesi genellikle bir kamu görevine atandıklarında veya belirli bir kurulu temsil ettiklerinde gerçekleşir. Yemin etme töreni, genellikle kurumun içinde veya belirlenen bir toplantı salonunda düzenlenir. Yemin Töreni Nasıl ve Nerede Gerçekleşir? Yemin töreni, genellikle bir kurul üyesinin…

Kurul Yıllık Üye Görev Süresi

Kurul’un Yıllık Üye Görev Süresi

Kurul’un yıllık üye görev süresi kurul üyelerinin görev süresi dört senedir süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple görevi son bulan üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genellikle bir organizasyonun yönetim kurulu veya benzeri bir kurul yapısındaki üyelerin atanma ve görev süreleri ile ilgilidir. Bu kavram,…

Çerezler ve Önbellek

Çerezler ve Önbellek

Çerezler ve önbellek çift anlam taşıyan bütün BT kelimeleri arasında önbellek ve çerezler en yaygın ikisi olabilir. Bununla beraber, zaman zaman birbirleri yerine geçebilmesine rağmen, bu iki terim aslında farklı kavramları ifade etmektedir. İşler basitleşmesi için, çerezler tarama tercihlerini depolamaktan sorumludur; önbellek is kullanıcı deneyiminizi geliştirmekte rol oynamaktadır. Önbellekler, görseller, HTML ve CSS kodu gibi…

Kurul Üyelerini Seçebilmek için Şartlar

Kurul Üyelerini Seçebilmek için Şartlar

Kurul üyelerini seçebilmek için şartlar kurula üye olabilmek için; Kurulun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, devlet memuru olmaya ilişkin genel şartları taşımak, herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak, bu görevi yerine getirebilmek için en az dört yıl süreyle lisans düzeyinde yükseköğrenim almış olmak ve kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum…

Kurul Kaç Kişiden Oluşur ve Kurul Üyeleri Nasıl Seçilir?

Kurul Kaç Kişiden Oluşur ve Kurul Üyeleri Nasıl Seçilir?

Kurul kaç kişiden oluşur ve kurul üyeleri nasıl seçilir kurul, genellikle belirli bir amacı veya görevi yerine getirmek üzere bir araya gelen, belirli bir organizasyonun veya kurumun yönetimini sağlayan bir grup insanı ifade eder. Kurullar, şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına, eğitim kurumlarından kamu kurumlarına kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Kurulların oluşturulması ve üyelerinin seçilmesi konusunda belli…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yönünden Kurulun Görevleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yönünden Kurulun Görevleri

Kişisel verilerin korunması kanunu yönünden kurulun görevleri Türkiye’de kişisel verilerin korunması ile ilgili temel düzenlemesi KVKK’dır. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun KVKK’nın başlıca görevleri aşağıdakilerdir: KVKK’nın belgelendirilmesi, denetlenmesi ve düzenlenmesinden sorumlu bir kurumdur. Kurulun temel görevleri şunlardır: Denetim ve İnceleme Yapma İş dünyasındaki yönetimin güçlendirilmesi, şeffaflığın arttırılması ve finansal istikrarın sağlanması kritik bir şekilde sunulmaktadır. Bu…

PCI DSS ve GDPR Temel Farkındalıklar ve Örtüşmeler

PCI DSS ve GDPR: Temel Farkındalıklar ve Örtüşmeler

PCI DSS ve GDPR: Temel farkındalıklar ve örtüşmeler güvenlik uyumluluğu hizmetleri, çevrimiçi ödemelerin güvenli bir biçimde gerçekleşmesine yardımcı olur. Çevrimiçi işlemlerin ana kaynağı olan borç ya da kredi kartı ile ilişkin finansal verileri içeren şirketlerin neredeyse %95’i GDPR uyumluluğuyla yüzleşmelidir. AB (Amerika Birliği) vatandaşlarının verilerini kullanan veya işleyen kurumlar, konumlarına bakılmaksızın GDPR uyumluluğuna ihtiyaç duyar.…

Kişisel Verilerin Koruma Kurumu ve Kurul Kanunda Düzenleme

Kişisel Verilerin Koruma Kurumu ve Kurul Kanunda Düzenleme

Kişisel verilerin koruma kurumu ve kurul kanununda düzenleme kanunda Kurumun Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkili olduğu ve merkezinin Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da olduğu hüküm altına almıştır. Bu kapsamda kurul, Adalet Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. Türkiye, bu konuda adım atarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hayata geçirmiş ve bu alanda düzenlemeleri yürüten bir kurum olan Kişisel Verileri Koruma…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Hukuki Statüsü

Kişisel verilerin korunması kanunu’nun hukuki statüsü 7 Nisan 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili genel ilkeleri belirleyerek bireylerin kişisel verilerinin korunmasını amaçlamaktadır. KVKK’nın hukuki statüsü, Türkiye’de bir temel hak ve özgürlük olan kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere düzenleyici bir çerçeve sunmaktadır. Bu…