Bu rehberde yer alan yazı ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen yada tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

Genel Veri Koruma Tüzüğü

GDPR

Gdpr Nedir? GDPR, Avrupa Birliği’nde (AB) kişisel verilerin korunması ve bu verilerin işlenmesi ile ilgili bir düzenlemedir. GDPR, “Genel Veri Koruma Yönetmeliği”nin kısaltmasıdır ve 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, AB vatandaşlarının kişisel verilerinin nasıl toplandığını, saklandığını, işlendiğini ve korunduğunu düzenlemektedir. Temel amacı, bireylerin kişisel verilerinin daha iyi korunmasını sağlamak ve bu verilerin işlenmesiyle…

Veri Envanter Listesi

Veri Envanter Listesi

Veri envanter listesi kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili yasal bir çerçeve olan 6698 sayılı KVKK 24 Mart 2016’da yürürlüğe girmiştir. Akabinde bu kanunla ilgili bazı ikincil düzenlemeler yapılmış ve birtakım yönetmelikler yayınlanmıştır. Bunlar arasında en önemli olanlar, Veri sorumluları sicili hakkında yönetmelik ve kişisel verilerin silinmesi, Yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik’tir. 1…

Kanun Yayımında Önce İşlenmiş Kişisel Veriler İçin Bir Geçiş Süresi

Kanun Yayımında İşlenmiş Veriler İçin Bir Geçiş Süresi

Kanun yayımında işlenmesi veriler için bir geçiş süresi kanunun geçici 1.maddesinin 3. fıkrasında, şu anki durumda işlenmiş kişisel verilerin durumu düzenlenmiştir. Bununla beraber, Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki sene içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getirilmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde, hukuk hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler…

Kurulun Bütçesi ve Gelirleri

Kurulun Bütçesi ve Gelirleri

Kurulun bütçesi ve gelirleri 5018 Sayılı Yasada belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir. Firma’nın gelirleri; Genel olarak bütçeden yapılacak hazine yardımları, kurula ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar, gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve diğer gelirlerden oluşur. İşletmelerin başarılı bir şekilde faaliyet göstermesi ve sürdürülebilirliği, etkili bir…

Başkanlığın Oluşumu

Başkanlığın Oluşumu

Başkanlığın oluşumu başkanlık; Başkana bağlı olarak Başkan Yardımcısı ve Hizmet Birimlerinden oluşur. Hukukta Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanlarının nitelikleri ve atanma köklü Başkanlığın görevleri ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Başkanlık, genellikle bir devletin veya bir kuruluşun en üst düzey lideri…

Başkan'ın Görevleri

Başkan’ın Görevleri

Başkan‘ın görevleri, ülkenin siyasi sistemine ve anayasasına bağlı olarak değişebilir. Bazı başkanlar, yarı başkanlık veya parlamenter sistemlerde daha sembolik bir rol oynarken, diğerleri güçlü bir yürütme lideri olarak daha fazla yetkiye sahip olabilir. Başkan, genellikle bir devletin en üst düzey yöneticisi olarak görev yapar. Başkanın görevleri, ülkenin anayasasına ve yasalarına bağlı olarak değişebilir. Başkanın görevleri…

Başkan'ın Statüsü

Başkan’ın Statüsü

Başkan’ın statüsü sorunuzun tam olarak hangi ülkenin başkanından bahsettiğini belirtmediğiniz için genel bir bilgi veriyorum. Başkanın statüsü, bir ülkenin hükümet sistemi ve anayasasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Başkan, genellikle devletin başı ve hükümetin başı olarak iki farklı rolü üstlenebilir. Başkanın yetkileri, görev süresi, seçim yöntemi ve diğer detaylar, ülkenin siyasi sistemine bağlı olarak farklılık gösterir.…

Kuruldaki Üyelerin Sır Saklama Yükümlülüğü

Kuruldaki Üyelerin Sır Saklama Yükümlülüğü

Kuruldaki üyelerin sır saklama yükümlülüğü firma üyeleri çalışmaları sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda hukuken yetkili kılınan başvuru makamlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kuruldaki üyelerin sır saklama yükümlülüğü, güvenilir bir çalışma ortamının temelini oluşturan önemli bir konsepttir. Bu yükümlülük, kurumsal gizliliği…

Kurul'un Çalışma Esasları

Kurul’un Çalışma Esasları

Kurul‘un çalışma esasları kurulun toplantı tarihlerin ve usullerini başkan belirler başkan gerektiğinde yönetimi Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir kurulun, başkan dâhil olmak üzere en az altı üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Kurul üyeleri müstenkif oy kullanamaz. Kurul üyeleri, kendilerini, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarını, evlatlıklarını…

Kurul'un Görevleri

Kurul’un Görevleri

Kurul’un görevleri genellikle belirli bir amaca hizmet etmek üzere oluşturulan ve belirli bir sorumluluk alanına odaklanan bir grup insanın bir araya gelmesini ifade eder. Kurullar, çeşitli sektörlerde ve alanlarda faaliyet göstererek, toplumsal düzeni ve etkin yönetişimi desteklerler. Bu yazıda, kurulların temel görevlerini anlamak için genel bir bakış sunulacaktır. toplumsal düzenin sağlanması ve sürdürülebilir yönetişimin temellerini…