Kişisel Verileri Koruma Kanunu Blog İçeriği

Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi

Kurulun Veri İşlenmesini Durdurma Yetkisi

Kurulun veri işlenmesini durdurma yetkisi kanunda, telafisi güç veya imkânsız zararların oluşması ve açıkça hukuka uygun olmaksızın veri işlenmesi veya verinin yurt dışına aktarılması durumunda, şirkete veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi tanınmıştır. Kişisel verilerin hukuka uygun olmayan bir şekilde işlenmesi durumunda devreye giren bir koruma mekanizmasıdır. İlgili veri koruma…

Kurul İlke Kararları

Kurul İlke Kararları

Kurul ilke kararları şikâyet veya uyuşmazlık üzerine yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak, konuyla ilgili olarak şirkete ilke kararı alınması ve bu kararın yayımlanması gerekmektedir. Bir yönetim organı tarafından alınan önemli kararları ifade eder. Bu çözümlemeler, genellikle boyutlandırma, boyutlandırma ve hedef belirleme amacıyla belirlenir. Sistemlerin…

Kurulun İhlale İlişkin Kararları Kim Tarafından Yerine Getirilir

Kurulun İhlale İlişkin Kararları Kim Tarafından Yerine Getirilir

Kurulun ihlale ilişkin kararları kim tarafından yerine getirilir şikâyet üzerine ya da uyuşmazlığında yapılan inceleme sonucunda, zarar vermenin varlığı anlaşılması hâlinde kuruluşun, tespit ettiği hukuka uygun olmayan veri yükümlüsü tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içerisinde yerine getirilir. Kurulun kesintiye uğramasıyla ilgili kararlar, genellikle…

Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse

Kurul Öngörülen Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermezse

Kurul öngörülen süre içinde ilgili kişiye cevap vermezse kanunda kuruluşun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye bir cevap verilmezse söz konusu talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu yazı, tarafınıza iletilen önemli bir konu, kurulumuzun tarafınıza ulaştırdığı açıklama veya talep üzerine yapılması beklenen yanıtın belirli bir süre içinde alınamamış olması…

Kurul Belirli Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermeli

Kurul Belirli Süre İçinde İlgili Kişiye Cevap Vermeli

Kurul belirli süre içinde ilgili kişiye cevap vermeli şirketin altmış günlük süre içerisinde ilgili kimseye bir cevap vermesi öngörülmüştür. Kapsamlı başvurular veya sorular üzerine belirli bir süre içinde ilgili kişinin yanıt vermediğini ifade eden bir ilkedir. Bu temelde, başvurulan sistematik etkili iletişim ve hizmet sunma amacını sağlamak, genellikle hızlı ve düzenli aralıklarla aralıklar sağlamanın şeffaflığı…

Kurula Şikâyet İçin Herhangi Bir Şart Öngörülmüştür

Kurula Şikâyet İçin Herhangi Bir Şart Öngörülmüştür

Kurula şikayet için herhangi bir şart öngörülmüştür herhangi bir organizasyon, kurum veya kuruluş içerisinde, kişiler arasındaki ilişkilerin düzenli ve adil bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla çeşitli kurullar kurulmaktadır. Bu kurullar genellikle işlerdeki sorunları çözer, kişilerin haklarını korumayı ve adaleti sağlama gibi hedeflere yönelik faaliyet gösterirler. Şikâyet Mekanizmalarının Önemi Çalışma değişiklikleri, çalışanlar arasında çeşitli anlaşmazlıklar ve…

Kurulun resen inceleme yetkisi

Kurulun Resen İnceleme Yetkisi

Kurulun resen inceleme yetkisi şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrendiği durumlarda, görev alanına giren konularda gerekli incelemeleri resen yapar. Bu inceleme, şikâyete veya resen öğrenilen ihlal konusuna özgü olacaktır. Bu yetki, genellikle bir kamu kurumu, denetim kurulu veya benzeri bir organ tarafından kullanılır. Yeniden inceleme, süreçlerin faaliyetleri, mali sonuçları, prosedürlerini ve yönetim sisteminin düzenli aralıklarla…

İlgili Kişinin Tazminat Davası Açma Hakkı Var

İlgili Kişinin Tazminat Davası Açma Hakkı Var

İlgili kişinin tazminat davası açma hakkı var kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda, ilgili kimseler yargı yoluna gidebilirler. Tazminat davası, bir kişi başka bir kişi ya da protesto haksız eylem sonucunda zararın tazmin edilmesi amacıyla açılan bir hukuki dava. Tazminat davası, hukuki düzenlemelere ve mahkeme kararlarına dayanarak…

Kurula şikayet yoluna giderken aynı zamanda yargı yoluna gidilir

Kurula Şikâyet Yoluna Giderken Aynı Zamanda Yargı Yoluna Gidilir

Kurula şikayet yoluna giderken aynı zamanda yargı yoluna gidilir başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikayet etme yoluna gitmek ise isteğe bağlı olduğu için, başvurusu dolaylı yoldan veya açıkça reddedilen ilgili kişi hem şirkete şikayet edebilir hem de doğrudan veri sorumlusuna karşı yargı yoluna başvurabilir. Bu çözümün çözümü için genellikle iç mekanizmalar devreye girmekte ve bu kişilerin…

Çerezler (Cookie) Ne Anlama Gelir

CerezGo ile Web Sitenizde Çerez Açık Rıza Pop-up’ları!

Web siteleri için çerez açık rıza pop-up’ları, kullanıcı gizliliği ve 6698 sayılı kanun kapsamında internet güvenliği açısından kritik bir rol oynar. Bu noktada, CerezGo adlı ürünümüz, web sitenizin çerez açık rıza süreçlerini kolaylaştırarak kullanıcılarınıza daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sunar. İşte CerezGo’nun sunduğu avantajları keşfedin: KVKK ve GDPR Uyumlu Çerez İzni uygulamamız kvkk ve gdpr’a…