Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik kapsam dâhilindeki bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlayarak, NSL Teknoloji bünyesindeki çalışanların ve ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği şartlarının çerçevesini çizmek ve yazılı kuralları belirlemek amacı ile “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) “oluşturulmuştur.

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, kamu kurumları, kanun koyucular ve düzenleyiciler ile karşılıklı güvene dayanan ilişkimizin temelini “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” ile daha da güçlendiriyoruz. Bu amaçla, bilgi güvenliğinin sağlanması, güvenlik süreçlerinin iyileştirilmesi ile üst seviyede verimliliğe en güvenli şekilde ulaşmayı hedefliyoruz.

Politika ve Kapsam

 

Talimatlar