Kişisel Verileri Koruma Kanunu Blog İçeriği

Bir Bankanın Borcundan Dolayı Kişinin Yakınına Sözleşmeli Borç İletisi

Bir Bankanın Borcundan Dolayı Kişinin Yakınına Sözleşmeli Borç İletisi

“Bankaya olan borcundan dolayı ilgili kişinin yakınına Bankanın sözleşmeli avukatı tarafından ilgili kişinin borç bilgisinin iletilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/02/2021 tarihli ve 2021/115 sayılı Karar Özeti Karar Tarihi : 09/02/2021 Karar No : 2021/115 Konu Özeti : Bankaya olan borcundan dolayı ilgili kişinin yakınına, Bankanın sözleşmeli avukatı tarafından ilgili kişinin borç bilgisinin iletilmesi…

Açık Rızanın Geri Alınması

Açık Rızanın Geri Alınması

Açık rıza, hem özel nitelikli kişisel veriler hem de özel nitelikli olmayan kişisel veriler açısından hukuka uyum sebeplerinden biridir. Kanun’un Tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza olarak tanımlanmıştır. Kanun’da yer verilen bu tanım çerçevesinde veri sorumluları tarafından ilgili kişilerden…