Kişisel Verilerin Korunması

Veri Koruma Regülasyonu

KVKK Regülasyonu Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu ilgililer, kuruluşlar ve firmalar için ciddi bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” ilgililerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli bir husus olduğu kadar kuruluşlar ve işletmelerin veri güvenliği ve diğer kanunen haklarının korunması açısından da önemli bir hale geldi.

 • Tüm Çalışanlarınıza KVKK Farkındalık Eğitimleri,
 • Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında çalışmalar,
 • Veri Güvenliğine ilişkin yükümlülük kapsamında tedbirler,
 • 3.Taraflarla gizlilik anlaşmaları,
 • Veri envanterinin oluşturulması
Kanun Kapsamında Rehberimiz

KVKK Uyum için Yapılması Gerekenler

İrtibat Kişisinin Atanması

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan irtibat kişisinin tayin edilmesi uyum sürecinin hızlanması için önemlidir.

Açık Rıza Kavramı

5070 sayılı kanun kapsamında Verilerini işlediğiniz gerçek kişileri sonradan ispat edilebilir şekilde aydınlatmanız ya da açık rızalarını almanız gerekir.

Veri Envanteri

Veri envanteri, bir şirketin sahip olduğu verilerin detaylı bir listesidir. Bu liste genellikle veri setinin adını, türünü, kaynağını, saklama süresini, erişim düzeyini ve güvenlik gereksinimlerini içerir.

Farkındalık Eğitimi

Kuruluşunuzda çalışan personelleriniz, adınıza veri işleyenleri veri işleme süreçleriniz ile ilgili bilgilendirmelisiniz.

Aydınlatma Metni Hazırlanması

İşlenen kişisel verileri ne amaçla ve hangi verileri tuttuklarını aynı zamanda, nasıl sakladıklarını ne kadar süre sakladıklarını veri sorumlusunun kim olduğunun duyurulması amacıyla hazırlanmalıdır

Teknik Tedbirler

Teknik Tedbirler kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler kapsamında dışarıdan gelebilecek tehditler karşı gerekli veri güvenliği önlemlerini almanız gerekir.

KVKK’ya uyum sağlamak için bir kuruluşta uyguladığımız adımlar;

 • Veri Envanteri Oluşturma: Organizasyonun sahip olduğu verileri detaylı bir şekilde listeleyerek veri envanteri oluşturmak.
 • Veri İşleme Faaliyetlerinin Belirlenmesi: Hangi verilerin nasıl işlendiğini ve hangi amaçlarla kullanıldığını belirlemek.
 • Veri Sahiplerine Bilgilendirme:Veri sahiplerine (kişisel verileri olan gerçek kişiler) veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve rıza almak.
 • Veri Güvenliği Önlemleri: Verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almak.
 • Veri İhlallerine Yönelik Tedbirler: Veri ihlalleri durumunda, ihlalin etkilerini azaltacak ve veri sahiplerini bilgilendirecek önlemler almak.
 • İlgili Kişilerin Haklarına Saygı:Veri sahiplerinin KVKK’da belirtilen haklarına saygı göstermek ve bu hakların kullanımını desteklemek.
 • Veri Koruma Yetkilisinin Atanması:Eğer gerekliyse, veri koruma yetkilisi atamak ve bu kişinin KVKK’ya uygun bir şekilde görev yapmasını sağlamak.
 • Çalışan Bilinçlendirme: Çalışanları KVKK ve veri güvenliği konularında eğitmek ve bilinçlendirmek.
 • Veri İşleme Şartlarını Belirleme: Veri işleme faaliyetlerini yasal dayanaklara uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Veri Aktarımı Kontrolleri: Verilerin yasal ve güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için gerekli kontrolleri yapmak.

Veri İşleme faaliyetlerine göre uygulama adımları farklılık gösterebilir.

İnovasyon, şirketimizin DNA'sının bir parçasıdır.

Piyasa trendlerini takip ediyor, yeni teknolojileri araştırıyor ve sürekli olarak yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu, müşterilerimize rekabet avantajı sağlarken, iş sektöründe öncü bir konumda kalmamızı sağlar.

KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu Hukuki ve Teknik süreçleri kolaylaştıran ve  veri korumada sürdürülebilir bir yapı sağlamak için bizden danışmanlık hizmeti alın riskleri atın…

Bölgenize göre hemen arayın fiyat teklifi alın, ücretsiz kapsamızı belirleyelim.

kişisel verileri koruma eğitimi