Kurula şikayet yoluna gitmenin ön şartı

Kurula Şikâyet Yoluna Gitmenin Ön Şartı

Kurula şikayet yoluna gitmenin ön şartı kişisel verilerin korunmasıyla ilgili taleplerde öncelik olarak veri sorumlusuna başvuru yapılması zorunlu olup, bu yol tüketilmeden şikâyet gidilemez. Böylece uyumsuzlukların belirli bir kısmının veri sorumluları tarafından giderilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla başvuru yoluna gitmek zorunlu, şikâyet yoluna gitmek ise isteğe bağlıdır. Bugün birçok kurum ve kuruluş, kuruluşların haklarının korunması amacıyla çeşitli…

Doğrudan kurula şikayet yoluna gidebilir

Doğrudan Kurula Şikâyet Yoluna Gidebilir

Doğrudan kurula şikayet yoluna gidebilir, veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi gibi durumlarda, ilgili kişi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu‘na şikayette bulunabilir. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. Bu çerçevede, ilgili şahısların taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri gerekmektedir. Doğrudan Kurula Şikâyet, genellikle…