VİZYONUMUZ

Hukuk ve bilgi teknolojileri alanında dünya çapında tanınan bir marka olmak.

MİSYONUMUZ

Bilgi Teknolojileri ve kamu başta olmak üzere tüm müşterilerimize bilimsel bilgiye dayalı, özgün, yenilikçi, yüksek teknolojili ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak küresel alanda liderlik yapmak. Aynı zamanda dijital dönüşümü öncülük ederek, teknoloji, ürün ve çözümler geliştirmek.

DEĞERLERİMİZ

Sürekli Öğrenme ve Gelişim

 • Küresel gelişmeleri ve güncel teknolojiyi takip ederek kendimizi sürekli geliştiriyoruz.
 • Hatalardan öğreniyor ve yeniliklere açık bir yaklaşım benimsiyoruz.
 • Veriye dayalı düşünerek neden-sonuç ilişkisini ön planda tutuyoruz.

Kapsayıcılık ve Katılımcılık

 • Tüm paydaşların beklentilerini anlayarak katılımcı ürün ve çözümler üretiyoruz.
 • Çalışanlarımızın fikirlerine değer veriyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yeni alternatifler geliştiriyoruz.
 • Farklılıkların değer yaratacağına inanarak ortak hedeflere birlikte koşuyoruz.

Dayanışma

 • Ortak hedef için birlikte hareket ediyor ve birbirimize destek oluyoruz.
 • Olumlu ve olumsuz deneyimleri birlikte paylaşıyor ve birbirimize güven veriyoruz.

Azim

 • Hedefe ulaşana kadar çalışmaya devam ediyor ve zorluklardan yılmıyoruz.
 • Kararlılıkla en iyisini ve zamanında yapmayı hedefliyoruz.

Değer Katma

 • Ülkemize, paydaşlarımıza ve hayatımıza değer katan çözümler geliştiriyoruz.
 • Potansiyelimizi kullanarak somut sonuçlar elde ediyoruz ve yenilikçi fikirler üretiyoruz.

STRATEJİK TEMALARIMIZ

Tema 1: Yüksek katma değerli ürünler ve çözümler geliştirmek, teknolojide derinleşmek ve odaklanmak.

Tema 2: Müşterilerimizin stratejik iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak hizmet vermek, büyümek ve pazar payımızı artırmak.

Tema 3: Yetenek, faaliyet ve varlıklarımızı rekabetçi üstünlük sağlayacak şekilde geliştirmek ve farklılaştırmak.

Güvenirlik

Nesil, güvenilirliği; dürüstlük ve taahhüt edilen sonuçların zamanında sunulması ile tesis edilmiştir.

İnsan Kaynağı

Nesil Şirketi, nitelikli danışmanlar yetiştirme ve iş ortaklarına eğitim programları sunma konusunda faaliyet göstermektedir. Bu yaklaşım, Nesil'in bilgi birikimini paylaşarak sektöre katkı sağlamasını ve iş ortaklarının yetkinliklerini artırmasını sağlayabilir.

Bütünsel Yaklaşım

Nesil Şirketi, yeni bir Bilişim Teknolojisi Projesi başlatmayı planlarken asli hedefi olarak ilk akla gelen yetkin kaynak olmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, FIT Solutions'ın projelerine yönelik bütünsel yaklaşım yetkinliği önemli bir özellik olarak göze çarpmaktadır. FIT Solutions'ın bu yetkinliği, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesinde önemli bir katkı sağlayabilir.

İş Birliği

Nesil, bu anlayışın teknoloji geliştirme tedarikçileri ve müşteriler açısından bir artı değer oluşturduğu inancındadır.

Liderlik

Nesil, bilişim teknolojileri alanında lider bir kuruluş olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmanın en iyi yolu da bilişim teknolojisinin ve uygulamalarının anlaşılması ve takip edilmesidir.

Araştırma ve Geliştirme

Nesil Şirketi, yeni teknolojilere ilişkin teknoloji bilincinin sürdürülmesi ve fırsatların araştırılması amacıyla sürekli olarak AR-GE çalışmaları yürütmektedir. Nesil Teknoloji ise bu çalışmaların başarıya ulaşması için uygun metotları belirleyerek uygulamakta ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi sürecinde katma değer sağlamaktadır. Bu yaklaşım, Nesil Şirketi'nin teknolojik yeniliklere odaklanarak rekabet gücünü artırmasına yardımcı olabilir.