Polatlı Borsa Personeline KVKK Eğitimi Verildi.

(TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Polatlı Ticaret Borsası (PTB) üyelerine yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gerekenlerin, gerçek yada tüzel kişiler olarak kanunun getirmiş olduğu sorumluluklar ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)’ne kayıt süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KVKK Konferansı’nda Konuşmacı olduk.

Genel Müdürümüz Uygar Yasin AYDIN yaptığı konuşmada, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel veri işlemede uyulması gereken usul ve esasları düzenlemeyi amaçladığını belirterek, Kanunun veri işlemeyi ve veri aktarımını engellemediğini, hukuka uygun şekilde veri işlemeyi öngördüğünü ifade etti. 

Veri maskeleme nedir? Türleri nelerdir?

6698 sayılı KVKK kanununun getirdiği gerekliliklerden birisi de veri maskeleme diğer adıyla Data Maskeleme ihtiyacıdır. Data maskeleme kurumsal network de bulunan gizli ve hassas olarak sınıflandırılmış verilere yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini engellemek amacıyla anlaşılmaz hale getirilmesidir. Bu yöntem kurumda bulunan gizli ve hassas bilgilerin kurum içerisine ve kurum dışarısına sızmasını, kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesini…

Fidye Yazılımları ve Engellemenin Yolları

Kurumların en çok korktuğu cümlelerin başında fidye yazılımı kelimesi gelmektedir. İlk olarak 1989 yılında ortaya çıktığı bilinen fidye yazılımlarının ülkemizde en bilineni Wannacry zararlı yazılımıdır. MS17-010 zafiyetinden faydalanarak SMB protokolü ile yayılan bu zararlı yazılım sadece Türkiye’de değil dünyada çok kişinin/kurumun başını ağrıtmıştır. Gelişmiş bitcoin teknolojisi ile para transferlerinin daha kolay diğer taraftan izlenmesinin zor…

GDPR ve KVKK Karşılaştırması

KVKK ve GDPR temellerinde aynı amaçlara hizmet eden yasal düzenlemeler olsalar da farklı hukuk sistemlerinde doğmuş ve farklı kapsamda hükümler barındırmaktadırlar. 6698 sayılı KVKK 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri toplayan, işleyen ve saklayan gerçek…

Üç Disiplin ve KVKK

KVKK’nın Kapsadığı Üç Disiplin: Hukuk, Bilişim ve Süreç Danışmanlığı Kurumlara verilecek KVKK hizmetinin bütüncül bir yaklaşımla ve en iyi bir şekilde verilebilmesi için hukuk, bilişim ve süreç danışmanlığı disiplinlerinin ortak bir çalışma yürütmesi büyük önem arz etmektedir. KVKK uyumluluk süreci, bu üç disiplinden yalnızca biri ile yürütülemeyecek kadar kapsamlı ve geniş bir alandır. KVKK’nın sadece…

Kişisel Verilerin Güvenliği KVKK

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin; Kurum ve kuruluşların alması gereken birçok teknik tedbir bulunuyor. Özellikle teknik altyapılarını incelemeyen, geliştirmeyen ya da KVKK’nın dikkat ettiği alanlar için gerekli adımları atmayan şirketlerin cezalarla karşılaşması an meselesi.

KVKK Eğitimi

KVKK eğitimi; KVKK’nın Türkiye’deki gelişimi ve kanunun amaç ve kapsamı hakkında kişi, kurum ve ilgili departmanların detaylı olarak bilgilendirilmesidir. Eğitimde kişisel verilerin tanımlanması ve işleme koşulları, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi üzerinde durulur. Veri sorumlularının yükümlülükleri ve kişisel veri envanterlerinin hazırlanması gibi pek çok konuyla ilgili gerekli bilgiler verilir. Kişisel veri nedir?…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kanun, gerçek kişiler ile verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Tüzel kişilere ilişkin bilgiler kişisel veri tanımına girmediğinden Kanunun kapsamına da girmemektedir. Çünkü kanundaki ifade Kişisel veriler işlenen gerçek kişilerdir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu amacı itibariyle bu gerçek kişilerin verilerinin güvenliği için çabalar. Kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme…

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Niye Gerekir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesi, sınırları belirlenmiş ölçüde ve uluslararası standartlara tabi olacak şekilde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin korunması ise Anayasa Mahkemesi’nin “Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi…