Kişisel Verilerin Güvenliği KVKK

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin; Kurum ve kuruluşların alması gereken birçok teknik tedbir bulunuyor. Özellikle teknik altyapılarını incelemeyen, geliştirmeyen ya da KVKK’nın dikkat ettiği alanlar için gerekli adımları atmayan şirketlerin cezalarla karşılaşması an meselesi.

Details

KVKK Eğitimi

KVKK eğitimi; KVKK’nın Türkiye’deki gelişimi ve kanunun amaç ve kapsamı hakkında kişi, kurum ve ilgili departmanların detaylı olarak bilgilendirilmesidir. Eğitimde kişisel verilerin tanımlanması ve işleme koşulları, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi üzerinde durulur. Veri sorumlularının yükümlülükleri ve kişisel veri envanterlerinin hazırlanması gibi pek çok konuyla ilgili gerekli bilgiler verilir. Kişisel veri nedir?…

Details