Aydınlatma Yükümlülüğünün Ana Öğeleri

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmasının yanı sıra kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için bir hak olarak tanımlanmıştır. Aydınlatma yükümlülüğü, KVKK’nın 10. maddesinde açıklanmıştır. Bununla birlikte, veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıda bahsedilen hususlarda bilgi vermekle görevlidir: Veri sorumlusunun ve mevcutsa temsilcisinin kimliği Kişisel verilerin…

Details