Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin özünde müşteri memnuniyeti odaklı olan kalite politikamız, aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır.
Amaç 
Bilgi Güvenliği Politikası’nın amacı Nesil Teknoloji A.Ş  iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.
Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.
Kapsam
Bu politika, Nesil Teknoloji bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler / yüklenici tarafından uygulanır.
Sorumluluk
Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

Kalite Anlayışımız:

  1. Bilginin yetkisiz erişimden korunması
  2. Bilginin gizliliğinin sağlanması
  3. Bilginin bütünlüğünün korunması
  4. İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
  5. Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  6. İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
  7. Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
  8. Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.
  9. Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.
  10. Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.