KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında gündemimize giren bu kanun, birçok işletmenin kendi sistemini veri hırsızlığına karşı uyarlaması gerekmektedir.

KVKK danışmanlığı hizmeti 5 başlıkta aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 • Hukuki Danışmanlık
 • İş Süreçleri Analizi ve Danışmanlığı
 • Veri Yönetimi
 • Veri Güvenliği ve IT
 • Organizasyon Uyumluluğu ve Eğitimler

KVKK Danışmanlık hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hukuk bürolarıyla, profesyonel bir kvkk danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Geliştirilen kvkk hizmeti yaklaşımıyla mevcut durum analizi yapılır, eksikler ve uyarlama süreçleri ile işletme ve kuruluşların uyum süreci sağlanır. Şirketlerin KVKK yolundaki konumu ve süreç içinde yapılması gerekenler en ince ayrıntısına kadar KVKK uyum raporlarıyla sunulmaktadır.

KVKK Danışmanlığı ile İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Şirketler için KVKK süreçleri

 • Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın hazırlanması
 • Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt
 • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Açık rızaların alınması
 • Kişisel verilerin toplanması
 • Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması
 • İşlenme şartları ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi
 • Üçüncü kişilerle kişisel verilerin paylaşılması
 • İlgili kişilerin şikayetlerinin değerlendirilmesi

Sizde kapsam belirleme formu kapsamında işletmenize ücretsiz kvkk teklifinizi gönderelim.

NESİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş.
kvkk@nesilteknoloji.com
0312 911 46 40
0212 975 00 97