Farkındalık Kapsamında Sektörlere Yönelik 1000+ Görsel ve İçerik Ürettik

KVKK, GDPR, Bilgi Güvenliği kapsamında binden fazla içerik ürettik!
Halen Devam Ediyoruz!

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özel nitelikli kişisel veriler nedir? Bireylerin gizliliği ve güvenliği açısından özel bir hassasiyet taşıyan veri türleridir. Bu tür veriler, başkalarının bu bilgilere eriştiği durumda bireylerin maruz kalabileceği potansiyel mağduriyet veya ayrımcılık riskini içerir. Özel nitelikli kişisel verilerin ne anlama geldiği ve hangi verilerin bu kategoride yer aldığı, kanunlar ve düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu kapsamda özel nitelikli…

Details

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri nedir? Belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilen her türlü bilgidir. Bu tür veriler, bir gerçek kişiye özgüdür ve söz konusu kişinin kimliğini doğrudan veya dolaylı olarak belirlemeye yönelik bilgiler içerir. Kişisel veri kavramını daha iyi anlamak için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurabiliriz: Kişisel veri kavramı yasalarla düzenlenmiştir, ancak herhangi bir spesifik veri…

Details

Kişisel Verilerin Korunması

Temel İlkeler ve Önemi Kişisel verilerin korunması nedir? Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesi ve temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesidir. Modern toplumun giderek dijitalleşen ve veri odaklı hale gelen yapısında büyük bir önem taşımaktadır. Kişisel veriler, bireylerin kimlikleriyle ilişkilendirilebilen, doğrudan veya dolaylı yollarla onları tanımlayabilen her türlü bilgiyi içerir. Bu veriler, ad, soyad, doğum…

Details

KVKK Kısmi İstisna Halleri

KVKK’nın (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamındaki kısmi istisna halleri, modern çağın en değerli varlıklarından biri olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önemli bir rol oynar. Bu istisna halleri, veri sorumlularının belirli durumlarda bazı yükümlülüklerden muaf tutulduğu durumları ifade eder. Ancak, bu istisnaların kullanımı, kanunun genel amacı ve temel ilkeleriyle uyumlu olmalı, makul ve orantılı…

Details

KVKK Tam İstisna Halleri

Ülkemizde kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda düzenlemeleri içeren KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), bireylerin özel yaşamlarını ve kişisel bilgilerini korumayı amaçlayan önemli bir hukuki çerçevedir. KVKK, kişisel verilerin korunması için tam istisna olarak, aile ilişkileri, istatistik, güvenlik, sanat ve hukuk alanlarında işlenmeyi düzenler ve hukukta veri işleme istisnalarını detaylandırır. Bu kapsamda, KVKK’nın öngördüğü tam…

Details

Her Türlü Veri İşleme Faaliyetleri İçin KVKK Hükümleri Uygulanacak mıdır?

Veri koruma ve gizliliği, veri işleme faaliyetleri modern toplumun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan yasal düzenlemeler gerektirmektedir. Bu önemli meseleye odaklanan düzenlemelerden biri de Veri Koruma ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun (KVKK) 28. maddesidir. Söz konusu madde, veri işleme…

Details

Kanun’a Dahil Olmayan Kişiler Var mıdır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin özel yaşamlarını ve kişisel verilerini koruma amacıyla hayata geçirilen önemli bir yasal düzenleme olarak karşımıza çıkar. KVKK’nın kapsamı, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasıyla ilgilidir. Ancak, kanunun uygulanma alanında bazı istisnai durumlar ve özel hükümler de bulunmaktadır. Bu bağlamda, KVKK’nın 6. maddesi, kanunun kapsamına dahil olmayan kişileri ve durumları…

Details

  KVKK Kimleri Kapsamaktadır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bireylerin özel yaşamlarını ve kişisel verilerini koruma amacıyla Türkiye’de yürürlüğe girmiş olan önemli bir yasal düzenlemeyi ifade eder. 6698 sayılı Kanun’un temel hedefi, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanması süreçlerinde gizliliğin, güvenliğin ve şeffaflığın sağlanmasıdır. Bu kapsamda, kanunun kimleri ve neleri kapsadığı büyük bir önem taşır. GERÇEK KİŞİLER Kanunun uygulama alanı…

Details

KVKK’nın Amacı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve korunmasına ilişkin çerçeveyi belirleyen önemli bir yasal düzenlemedir. KVKK’nın amacı, günümüzde giderek artan dijitalleşme ve veri kullanımının beraberinde getirdiği risklere karşı bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bireylerin Gizlilik Hakları Bu kanunun ana amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını tanımlamak, bireylerin kişisel verileri üzerindeki haklarını…

Details

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir? Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanı’na gönderilmiştir. Kanun, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Daha sonra, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, kişisel…

Details

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak mıdır?

2010 Anayasa değişikliği ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. madde: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla…

Details

Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Kamu, özel kurum ve kuruluşlar, uzun süredir bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunulması kapsamında kişisel veriler toplamaktadır. Bu durum bazen kanundan, bazen kişilerin rızasına veya bir sözleşmeye dayanmasından, bazen de işlemin türüne göre karşımıza çıkmaktadır.  Veri işleme sürecinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması önemli bir konudur.…

Details

Cookies

İnternet deneyimimizin bir parçası olan çerezler (cookies), çevrimiçi sitelerin bize daha iyi hizmet sunmasını sağlayan küçük metin dosyalarıdır. KVKK kapsamında , çerezlerin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını, farklı türlerini ve çerezlerin kullanımının avantajlarını ele alacağız. Ayrıca, kullanıcıların çerezlere nasıl kontrol edebileceklerini ve gizliliklerini koruyabileceklerini de keşfedeceğiz. Çerezler Nedir? Çerezler (cookies), ziyaret ettiğimiz web sitelerinin bilgisayarımıza veya…

Details

Phishing Uygulaması

Phishing, günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi ortamda yer alan güvenlik tehditlerinden biridir. Phishing, kullanıcıların kişisel bilgilerini elde etmek için kullanılan yanıltıcı bir saldırı türüdür. Bu makalede, phishing’in ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve bireylerin kendilerini bu tür saldırılara karşı nasıl koruyabileceklerini ele alacağız. Phishing Nedir? Phishing, kötü niyetli kişilerin veya grupların, kullanıcıların kişisel bilgilerini, finansal verilerini…

Details

Sızma Testi Şartnamesi

SIZMA TESTİ TEKNİK GEREKSİNİMLER DOKÜMANI TANIMLAR VE KISALTMALAR MÜŞTERİ : SIZMA TESTİ YAPTIRAN KURULUŞ BİLGİSİ FİRMA : Teklif sahibi FİRMA DAM : Database Activity Monitoring – Veri Tabanı İzleme DML : Data Manipulation Language – ( DML ) – Veri İşleme Dili : Insert, Delete , Update gibi komutlarla oluşturulan ifadeler, kayıt ekleme, silme ve…

Details

Kişisel Verilerin İş İlişkisi Hukuka Uygun İşlenmesi ve Korunması

Kişisel Verilerin İş İlişkisi Kişisel verin iş ilişkisi hukuka uygun islenmesi ve korunması özünü oluşturan “kişilik hakkı”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ve sair alt mevzuat yanında, Anayasa’nın 20. maddesinde ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da hüküm altına alınmıştır. Teknolojik gelişmelerin takip edilemez olduğu bir dönemde, bilgi ve veri akışının çok kolay…

Details