Farkındalık Kapsamında Sektörlere Yönelik 1000+ Görsel ve İçerik Ürettik

KVKK, GDPR, Bilgi Güvenliği kapsamında binden fazla içerik ürettik!
Halen Devam Ediyoruz!

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi ile Veri Sorumlularının;

a) Kişisel verilerin hukuka ters olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka, ilkeye karşı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, Amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu sınırda idari tedbirler kapsamında sayılan “farkındalık eğitimi” temini çok önemli ve kanun kapsamında…

Details

İlaç Firmasında Veri İhlali Bildirimi

“Bir ilaç şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 15/12/2020 tarih ve 2020/957 sayılı Karar Özeti Karar Tarihi : 15/12/2020 Karar No : 2020/957 Konu Özeti : Bir ilaç şirketinin veri ihlal bildirimi Veri sorumlusunun Kurumumuza intikal eden veri ihlal bildiriminde; ifadelerine yer verilmiştir. Söz konusu bildirimin incelenmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun…

Details