KVKK Konferansı’nda Konuşmacı olduk.

Genel Müdürümüz Uygar Yasin AYDIN yaptığı konuşmada, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel veri işlemede uyulması gereken usul ve esasları düzenlemeyi amaçladığını belirterek, Kanunun veri işlemeyi ve veri aktarımını engellemediğini, hukuka uygun şekilde veri işlemeyi öngördüğünü ifade etti. 

KVKK Politikası

1.         Giriş: 1.1        Politikanın amacı ve kapsamı KVKK politikası amacı şirket bünyesinde sahip olunan tüm kişisel verilerin daha güvenli işlenmesini sağlamaktır. Örneğin; muhafaza etmek, işlenen bilgilerin şeffaflığını sağlamak ve talep doğrultusunda kişinin bilgilerin neden işlendiği hususunda bilgilendirmek gibi. 1.2        Kapsam Kurum çalışanlarından başlayarak hizmet sağlayıcıları, çalışan adayları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere kadar olan tüm…

KVKK Uyum Sürecinde Yapılması Gerekilenler

Veri Sorumlusu aşağıdaki adımları takip ederek KVKK uyum sürecini başlatabilir. KVKK Uyum Sürecinde Yapılanlar Kişisel Veri Envanterinin Çıkarılması Kurumun Veri Sorumlusu olarak VERBİS’e kaydettirilmesi Kurumun İrtibat kişisinin belirlenerek VERBİS’e kaydettirilmesi Kurumda Envanter ile Belirlenen Kişisel verilerin VERBİS’e Bildirilmesi Aydınlatma Metninin Hazırlanması Açık Rıza Beyanı Formunun Hazırlanması İlgili Kişi Başvuru Formunun Hazırlanması Cookie ve Çerez Politikası’nın Hazırlanması Kamera Kayıt…

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi verilerin hiçbir şekilde kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılmayacak hale getirilmesidir. Veri sorumlusu kişisel verilerin anonimleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almakla sorumludur. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi yöntemleri: Verileri anonimleştirme doğrudan ya da dolaylı olarak kişiyi saptanabilir yapan tüm verileri çıkartarak ya da değiştirerek kişiyi, ilgili kişi ile ilişkilendirilmesine imkân…

KVKK Kapsamı İçerisinde Misiniz?

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamı içerisinde olup olmadığınızı öğrenmek için aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Eğer sorulardan birine bile Evet olarak cevap veriyorsanız, KVKK kapsamı içerisindesiniz demektir. Veri Sorumlusu olduğunuz anlamına gelir. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yaptırmanız gerekir. Sorular 1) Müşterilerinizin veya personel özlük dosyalarında çalışanlarınızın ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kayıtlarını (adli sicil…

KVKK Danışmanlık Hizmetleri

31.12.2019 tarihinden itibaren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüktedir. Yasa, kişilerin kişisel verilerinin kullanım şekil ve şartlarını düzenlemektedir. Aksi durumlar için de sorumlulara ağır para ve hapis cezaları uygulanır. Kişisel verilerin kişilere daha kaliteli hizmet sunmak için işlenme ihtiyacı, verileri bir ekonomik değer haline getirmektedir. Günümüzde bu verilerin aktarılması ve korunması noktasında uygun güvenlik önlemlerinin alınması…

KVKK Danışmanlığı Nedir?

Yeni teknolojiler ile günlük yaşantımız değişmeye başladı. Bu değişimlerin sonucu olarak gizlilik ve güvenlik ile ilgili yeni yasalar ve kurallar oluşturulmakta. Günümüze baktığımızda resmi kurumlar ve özel kurumlar, her gün bir çok kişiye ait farklı bilgilere ulaşmakta. Elde ettikleri bu bilgiler, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin de katkısı ile kolayca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönüşüm…