Başvuru İçin Herhangi Bir Ücret Öngörülmüştür

Başvuru İçin Herhangi Bir Ücret Öngörülmüştür

Başvuru için herhangi bir ücret öngörülmüştür veri sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlem maliyeti gerektiren durumlarda, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun yazılı cevapla karşılanması durumunda, on sayfaya kadar başvuru ücreti alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa…