6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi ile Veri Sorumlularının

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi ile Veri Sorumlularının;

a) Kişisel verilerin hukuka ters olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka, ilkeye karşı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, Amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu sınırda idari tedbirler kapsamında sayılan “farkındalık eğitimi” temini çok önemli ve kanun kapsamında…