Veri İhlali Bildirimi Zorunluluğu

Veri İhlali Bildirimi Zorunluluğu

Veri ihlali bildirimi zorunluluğu KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kapsamlı bir düzenlemeyi içermektedir. KVKK, kişisel verilere ilişkin herhangi bir güvenlik ihlali olduğunda, ilgili kuruluşların derhal yetkili mercilere ve etkilenen veri sahiplerine bildirimde bulunma yükümlülüğünü getirir. Bu zorunluluk, veri ihlallerinin etkilerinin en aza indirilmesi, etkilenen kişilere zamanında bilgi verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından…