Kurulun İhlale İlişkin Kararları Kim Tarafından Yerine Getirilir

Kurulun İhlale İlişkin Kararları Kim Tarafından Yerine Getirilir

Kurulun ihlale ilişkin kararları kim tarafından yerine getirilir şikâyet üzerine ya da uyuşmazlığında yapılan inceleme sonucunda, zarar vermenin varlığı anlaşılması hâlinde kuruluşun, tespit ettiği hukuka uygun olmayan veri yükümlüsü tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içerisinde yerine getirilir. Kurulun kesintiye uğramasıyla ilgili kararlar, genellikle…