Bu rehberde yer alan yazı ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen yada tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Kanun uyarınca yasal işem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.

Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

Kişisel verilerin yurt içine aktarılması, verilerin ilgilinin açık rızası olmak şartıyla üçüncü kişilere aktarılabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun 5. ve 6. maddesindeki şartların sağlanması halinde, yeterli önlemler alınarak kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın yurt içinde aktarılmasına da izin verilmektedir. Bu bağlamda; durumunda, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin aktarılması mümkündür. Veri Güvenliği ve Koruma…

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kanunda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları tamamen ortadan kalkarsa, bu durumda kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan hukuki şartların tamamının ortadan kalktığı belirlenirse, veri sorumlusu, kişisel…

Anonim Veri ve Anonim Hale Getirilmiş Veri Arasındaki

Anonim Veri ve Anonim Hale Getirilmiş Veri

Anonim veri ve anonim hale getirilmiş veri, başlangıçtan itibaren hiçbir şekilde belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyen veriyi ifade eder.  Bu veri, hiçbir şekilde kimliği belirli bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez ve kimliği ortaya çıkartılamaz. Anonim veriler, başlangıçta kişisel veri niteliği taşımayan ve hiçbir şekilde kişisel veri olarak değerlendirilmeyen verilerdir. Anonimleştirilmiş veri, daha önce bir kişiyle ilişkilendirilmiş olabilir…

Kişisel Verilerin İş İlişkisi Hukuka Uygun İşlenmesi ve Korunması

Kişisel Verilerin İş İlişkisi Kişisel verin iş ilişkisi hukuka uygun islenmesi ve korunması özünü oluşturan “kişilik hakkı”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ve sair alt mevzuat yanında, Anayasa’nın 20. maddesinde ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da hüküm altına alınmıştır. Teknolojik gelişmelerin takip edilemez olduğu bir dönemde, bilgi ve veri akışının çok kolay…

pentest aşamaları

Sızma Testi Aşamaları ve Kullanılan Araçlar nelerdir?

Sızma Testi Nedir?  Sızma testi nasıl yapıldığı konusunda ve ne olduğunu hakkında sizlere şu şekilde açıklayalım. Kötü niyetli hamleler içerir , sistemlere verilere zarar verebileceği için bu zararları önceden görebilmek için önlemleri almamızı amaçlayan saldırı simülasyonudur. Şahısların mühim bir güvenlik açıklığı tespit sürecidir ve firmaların siber zayıflıkları tespit edebilmek için öncellikle kullandığı temel yöntemdir. Penetrasyon,…

Sızma Testi fiyatları

Sızma Testi Kapsamı?

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerle birlikte bilgiye erişim, kritik bir hale gelmiştir. Dünya çapında kurumlar erişimlerini kontrol altına almayı hedefleseler de saldırganlar her zaman bir yolunu bulmaya çalışmaktadır. Bu noktada saldırgan bakış açısıyla yaklaşarak bir kurumun uğrayacağı saldırıların önceden tespit edilmesi ve hedeflenen sistemlere/ verilere yetkisiz erişim sağlamayı hedefleyen siber saldırı simülasyonları ve bu doğrultuda yapılan…

KVKK Uyum Süreci

KVKK Nasıl Yapılır?

KVKK , elektronik ortamda kişilere ilişkin verilerin korunmasında aşırı güçlü düzenlemeler getirmektedir. Mutlaka düzenlemelere uyulmaması vaziyetinde, önemli ceza yaptırımların olduğunu da veri sorumlusu kişilerin bilmesi gerekmektedir. İlişkin kişi olarak geçen bilgilerini gizleyen kişilerin, gerekse hususi ya da hukuki kişi olarak kuruluşların kısaca veri toplayıcılarının iyi bilmesi gerekmektedir. Gerekli düzenlemelerin hususi ve hukuki kişiler gözetiminde yapılması…