Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuna göre, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, veri sorumlusunun yasal çıkarları için kişisel veri işlenebilir. Veri sorumlusunun meşru menfaati, veri işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği çıkar ve faydaları kapsar. Ancak bu menfaatin, meşru, belirli, mevcut ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile makul bir…