Penetrasyon testi bir saldırı simülasyonudur. Pentest ve sızma testi olarak da bilinmektedir. Penetrasyon testinde, kötü niyetli şahsın sisteme yönelik kullandığı veya kullanabileceği tüm saldırı yöntemleri/teknikleri kullanılmaya çalışılır. Şahsın veya şahısların saldırı gerçekleştirirse ne tür zararlara yol açabileceği bu şekilde tahmin edilebilmektedir. Elde edilen verilere göre gerekli güvenlik tedbirleri alınır. Penetrasyon testi, saldırı öncesinde tedbir alınması açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir.