11 Madde de Avrupa GDPR Tüzüğü

GDPR İle İlgili Kavramlar ve Tanımlar GDPR: Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaşlarının kişisel verilerinin korunması için yürürlüğe girmiş tüzüğün adı. DPO: GDPR Tüzüğüne göre Veri Koruma Görevlisi DPA: GDPR Tüzüğüne göre Veri Koruma Otoritesi DPIA: GDPR Tüzüğüne göre Veri Koruma Etki Değerlendirmeleri AB: Avrupa Birliği SA: Denetim Otoritesi  Veri Sorumlusu: Tüzüğe göre AB vatandaşlarının verisini…

gdpr

GDPR Danışmanlık

GDPR tüzüğü, son 20 yılda veri güvenliği alanında yapılan en önemli adımlardan biridir. Tüzük Avrupa Parlamentosu’nda, 14 Haziran 2016 tarihinde onaylanıp 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulanmaya başladı. GDPR, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Direktifi’nin yerini almıştır. Amacı, Avrupa Birliği vatandaşlarının veri güvenliğini sağlayabilmektir. Firmaların veri gizliliği, etkin…