KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Nedir?

KVKK Nedir 6698 sayılı Kişisel Veriyi Koruma Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde hayatımıza girmiştir. Kanun kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerin verilerini korumak ve veri işleyen şirketlerin verileri daha etkin kullanabilmesi için yürürlüğe girmiştir. Günlük hayatımızda kişisel verilerimizi bilinçli veya bilinçsiz her yere kaydediyoruz. KVKK, bu bilinçli veya bilinçsiz kaydedilmiş verilerin bilinçli bir şekilde işlenmesi…

KVKK Kanunu

      6698 sayılı KVKK Kanunu (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir.  Bu kanun doğrultusunda kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, sınırları çizilmiş biçimde ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin korunması ise Anayasa Mahkemesi’nin “Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe…