VERBİS'e Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstinası Varmı?

VERBİS’e Kayıt Olma Yükümlülüğünün İstinası Varmıdır

VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü istisnası varmıdır kanuni bir yükümlülük olarak, tüm veri sorumlularının kayıt olmaları gereken bir sistemdir. Ancak, kanunun 16. maddesi, bazı kuruluşlar için Sicile kayıt zorunluluğundan istisna getirme yetkisi vermektedir. Buna dayanarak şirket tarafından söz konusu ölçütler belirlenmiş ve 30.12.2017 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte bu kriterler sayılmıştır.…

Yerleşik Olmayan Veri Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır?

Yerleşik Olmayan Veri Sicile Nasıl Kayıt Yaptırır?

Yerleşik olmayan veri sicile kayıt yaptırır ülkemizde de yerleşik olmayan veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan öncelikle veri sorumlusu temsilcisi eliyle veri sorumluları siciline yani Verbis’e kaydolmak zorundadır. Veri mesuliyet temsilcisi, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını veri sorumluları sicili hakkında yönetmelikte belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik hükmi kimse ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı…