KVKK Cezaları Önlenebilir mi?

KVKK eğitimi ile KVKK ve Türk Ceza Kanunu’nda bahsedilen cezalar önlenebilmektedir. Her iki kanun da kişisel verilerin ihlali halinde çok ciddi idari ve cezai yaptırımlara karar verilmiştir. KVKK uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeyen veri sorumlularına;

  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
  • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

KVKK Cezaları Önlenebilir mi?

Türk Ceza Kanunu uyarınca;

  • Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme halinde 1 yıldan 3 yıla kadar,
  • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme halinde 2 yıldan 4 yıla kadar,
  • Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmeme halinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

KVKK Cezasına İtiraz

KVKK cezasına itiraz mümkündür. KKVK’nın 18. maddesinde idari para cezalarının veri sorumlusu olan gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine uygulanacağı belirtilmiştir. İdari para cezaları kişisel verileri işleyen şirketlere, vakıf, dernek gibi özel hukuk tüzel kişilere ve gerçek kişilere uygulanır. KVKK kapsamında idari para cezasına karşı yasal başvuru yolu kararın tebliğ edildiği tarihi itibarıyla 15 gündür. 15 günlük süre içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliği‘ne başvuruda bulunabilir. Başvurunun kabulü halinde yapılacak yargılama sonucunda idari para cezasının miktarında değişiklikler olabilir. KVKK cezasına itiraz mümkün olmakla birlikte Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz süresi kararın ilgili kişiye tebliğ edildiği tarihinden itibaren 7 gündür.

KVKK Cezası Ödememek için Yapılması Gerekenler

KVKK cezasıyla bir kez karşı karşıya kaldıysanız bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmanız ve tedbir almanız gerekmektedir. Cezai bir uygulamaya tabi tutulmamak için gereken tedbirleri alması gerekmektedir. Veri sorumluları, kurul tarafından ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yaptırmak zorundadır.  Veri sorumluları siciline kayıt olmamanın cezası 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası olarak bildirilmiştir.

Nesil Bilişim KVKK hakkında bilgili ve tecrübeli avukatlar aracılığıyla kişi ve kurumlarda KVKK sürecine uyumluluğu sağlamak adına eğitimler vermektedir. İnternet sitemizde yer alan danışma formunu doldurarak veya mail aracılığıyla avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Ankara hattımızdan ulaşabilirsiniz: 0312 911 46 40