Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kanunda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları tamamen ortadan kalkarsa, bu durumda kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan hukuki şartların tamamının ortadan kalktığı belirlenirse, veri sorumlusu, kişisel…