VERBİS Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik  30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • Kanunun Geçici 1. maddesinin 2 nci fıkrasına göre veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır
  • Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasına istinaden, veri sorumlusu sıfatına haiz kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere üst düzey bir yönetici belirlenerek Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirilmelidir.

KVKK'nın 5 Yılda Verdiği Cezalar

KVKK’nın 5 Yılda Verdiği Cezalar

KVKK’nın 5 yılda verdiği cezalar, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. KVKK’nın verdiği cezalar, öncelikle kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek ve veri sahiplerinin haklarını korumak amacı taşır. Bu cezalar, idari para cezaları ve veri sorumlularının belirli faaliyetlerinin durdurulması gibi çeşitli yaptırımları içerir. KVKK, cezai yaptırımlarla hem bireylerin farkındalığını artırmayı hem de…

KVKK Okulda Projesi

KVKK Okulda Projesi

KVKK okulda projesi, önemli bir konu haline gelmiştir özellikle çocuklar ve gençler, kişisel verilerini koruma konusunda bilinçlendirilmelidir. Türkiye’de bu amaca yönelik olarak başlatılan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hayata geçirilmiştir. Bu makalede, KVKK Okulda Projesi’nin hedefleri, uygulanma süreci ve elde edilen sonuçlar ele alınacaktır. Kişisel verilerin korunması konusunda öğrencilere yönelik önemli bir eğitim girişimidir.…

2024 Yılı İdari Para Cezaları

2024 Yılı İdari Para Cezaları

2024 yılı idari para cezaları Türkiye’de idari para cezaları çeşitli düzenlemelerle güncellenmiştir bu cezalar, kamu düzenini korumak, vergi kayıplarını önlemek ve hukuki ihlalleri caydırmak amacıyla uygulanmaktadır. İdari para cezaları, idari makamlar tarafından verilen ve mahkeme kararı gerektirmeyen cezalar olup, genellikle trafik, vergi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda karşımıza çıkar. Bu makalede, 2024 yılı…

Geliştirilebilir Donanım

Geliştirilebilir Donanım

Geliştirilebilir donanım, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun olarak esnek bir şekilde değiştirilebilen veya geliştirilebilen donanım sistemlerini ifade eder. Bu tür donanım, modüler tasarım, açık kaynaklı yaklaşımlar ve yazılım tabanlı özellikler gibi özelliklerle karakterize edilir. Modüler tasarım, donanımın farklı bileşenlerinin bir araya getirilmesini ve gerektiğinde kolayca değiştirilmesini sağlar. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre donanımı genişletebilir veya değiştirebilirler. Bu,…

Hayalet Ağlar

Hayalet Ağlar

Hayalet ağlar internet, dünyanın bilgiye erişimdeki en büyük kaynağı olmasının yanı sıra, bazı karanlık ve gizemli bölgelere de ev sahipliği yapar. Hayalet ağlar ya da diğer adıyla darknetler, bu gizemli dünyanın kapılarını aralayan, anonimlik ve gizlilikle öne çıkan dijital alanlardır. Hayalet ağlar, internetin karanlık köşelerinde gizlenen ve anonimlikle öne çıkan dijital alanlardır. Hem potansiyel özgürlüklerin…

Sızma Testi Uygulama Alanları

Sızma Testi Uygulama Alanları

Sızma testi uygulama alanları bilgi teknolojileri çağında, siber tehditlerin artmasıyla birlikte şirketlerin ve kuruluşların bilgi güvenliği önlemleri daha da kritik hale gelmiştir. Bu önlemlerden biri de sızma testi olarak bilinen bir güvenlik yöntemidir. Sızma testi, bir sistem veya ağın güvenlik zaaflarını ve kusurlarını tespit etmek için yapılan kontrollü bir saldırıdır. Bu testler, şirketlerin ve kuruluşların…

Dijital Dönüşümün Öncüsü

Dijital Dönüşümün Öncüsü

Dijital dönüşümün öncüsü alışverişten iletişime, eğitimden sağlığa kadar hayatımızın her alanında köklü değişiklikler getirdi. Bu değişikliklerin en belirgin olduğu alanlardan biri de ticaretin kendisi. E-ticaret, dijital dönüşümün en önemli öncülerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İnternetin sunduğu sınırsız olanaklarla birlikte, e-ticaret, geleneksel ticaretin sınırlarını zorlayarak yeni bir pazarlama ve satış anlayışı sunuyor. E-Ticaretin Temelleri ve Gelişimi…

Veri İhlali Bildirimi

Veri İhlali Bildirimi

Veri ihlali bildirimi, bir şirketin veya kuruluşun, kullanıcıların kişisel verilerinin izinsiz erişim, ifşa veya kötüye kullanımı gibi bir güvenlik olayı yaşadığında bu olayı ilgili otoritelere ve etkilenen kişilere bildirmesi gereken resmi bir bildirimdir. Bu bildirimler genellikle şeffaflık, yasal yükümlülük ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi gerekliliği ile ilgilidir. Bir veri ihlali bildirimi genellikle şu bilgileri içerir: Olayın…

İlgili Kişinin Korunmasına İlişkin Kurallar

İlgili Kişinin Korunmasına İlişkin Kurallar

İlgili kişinin korunmasına ilişkin kurallar genellikle hukuki düzenlemeler ve kurumlar aracılığıyla belirlenir. Bu kurallar, bir kişinin özel hayatının, bilgilerinin, güvenliğinin ve diğer haklarının korunmasını amaçlar. İlgili kişinin korunmasına ilişkin kuralların bazıları şunlardır: Kişisel Verilerin Korunması Kişisel verilerin korunması, bireylerin gizlilik haklarını ve kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamayı amaçlayan bir konudur. Özellikle dijital çağda, internet kullanımının artmasıyla…