KVKK Uyum Sürecinde Yapılması Gerekilenler

Veri Sorumlusu aşağıdaki adımları takip ederek KVKK uyum sürecini başlatabilir. KVKK Uyum Sürecinde Yapılanlar Kişisel Veri Envanterinin Çıkarılması Kurumun Veri Sorumlusu olarak VERBİS’e kaydettirilmesi Kurumun İrtibat kişisinin belirlenerek VERBİS’e kaydettirilmesi Kurumda Envanter ile Belirlenen Kişisel verilerin VERBİS’e Bildirilmesi Aydınlatma Metninin Hazırlanması Açık Rıza Beyanı Formunun Hazırlanması İlgili Kişi Başvuru Formunun Hazırlanması Cookie ve Çerez Politikası’nın Hazırlanması Kamera Kayıt…

KVKK Kapsamı İçerisinde Misiniz?

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamı içerisinde olup olmadığınızı öğrenmek için aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Eğer sorulardan birine bile Evet olarak cevap veriyorsanız, KVKK kapsamı içerisindesiniz demektir. Veri Sorumlusu olduğunuz anlamına gelir. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yaptırmanız gerekir. Sorular 1) Müşterilerinizin veya personel özlük dosyalarında çalışanlarınızın ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kayıtlarını (adli sicil…

KVKK UYUM REHBERİ NEDİR?

Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 6698 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülmüş olan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) ile ilgili kapsamlı düzenlemeler yer alır. Düzenlemeler “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. KVKK Uyum Rehberi, sürecinizi planlamanızda yardımcı olur. Rehber, Nesil Bilişim KVKK danışmanları tarafından…

verbis

VERBİS Kaydı Sırasında Gerekli Yükümlükleri

Kişisel verileri en geniş tanım olarak şu şekilde açıklayabiliriz; kimliği belirli veya dolaylı yolla belirlenebilen gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; eğitim durumu, aile hayatı, telefon numarası gibi bilgiler örnektir. Yani bu bilgiler doğrultusunda kişilerin kimliği belirlenebiliyorsa bu bilgiler, kişisel veri olarak görülür. Personel özlük dosyaları da içerik nedeniyle ilgili kişisel verileri barındıran bir…

KVKK için Gereklilikler ve Çözümler

Amaç/Kapsam AMAÇ Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenirken başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. KAPSAM Bu kanunun hükümleri, kişisel verileri işlenen kişiler ile -tamamen veya kısman otomatik olan ya da herhangi bir veri- işleyen…