KVKK Sağlık Kurumları ile Kuruluşları

Sağlık kuruluşları, çalışma alanı bakımından kişilerin pek çok verisini işlemektedir. Bunların başında sağlık verileri yer almaktadır. Sağlık verisi, gerçek kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgiyi içerir. Tanılar, ilaçlar ve tetkikler gibi kişinin sağlığına ilişkin her türlü verileri sağlık verisi olarak geçer. Bu yüzden bu tür veriler özel nitelikli kişisel veri kategorisi sayılır.…