KVKK Sağlık Kurumları ile Kuruluşları

Sağlık kuruluşları, çalışma alanı bakımından kişilerin pek çok verisini işlemektedir. Bunların başında sağlık verileri yer almaktadır. Sağlık verisi, gerçek kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgiyi içerir. Tanılar, ilaçlar ve tetkikler gibi kişinin sağlığına ilişkin her türlü verileri sağlık verisi olarak geçer. Bu yüzden bu tür veriler özel nitelikli kişisel veri kategorisi sayılır.…

KVKK için Gereklilikler ve Çözümler

Amaç/Kapsam AMAÇ Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenirken başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. KAPSAM Bu kanunun hükümleri, kişisel verileri işlenen kişiler ile -tamamen veya kısman otomatik olan ya da herhangi bir veri- işleyen…