Şirket içi çalışan bir kişinin DPO olması halinde, DPO’nun görevleri ile çıkar çatışması olmamak kaydı ile, söz konusu çalışan başka bir pozisyonda da çalışmaya devam edebilir. Burada farklı pozisyonlar arasında çıkar çatışması incelenirken şirket içerisinde kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirlemeye yönlendiren bir pozisyon olup olmadığı incelenmedir. Genel bir kural olarak çatışan pozisyonlar; genel müdür, operasyon şefi gibi üst düzey yönetim pozisyonlarıdır.