ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği yönetim sistemi, firmaların finansal ve fikri haklarını korumalarına yardımcı olan uluslararası standartlar bütünüdür. Bu yönetim sistemini kuran firmalar, olası riskleri tanıyabilir ve gelecekte riskli durumlara daha iyi hazırlanabilir. Aynı şekilde en önemli unsurun veri yani bilgi olduğu günümüzün dijital çağında daha fazla verimlilik vaat etmektedir. Endüstri hırsızlığının ve bilgisayar korsanlığının geliştiği bu dönemde…

Veri Koruma Görevlisi (DPO) Nedir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation, GDPR) 24 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayınlanan ve tüm Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde yer alan bireyler için veri koruma ve gizliliğine ilişkin hazırlanmış bir düzenlemedir. Aynı zamanda kişisel verilerin AB ve AEA bölgeleri dışına aktarımını da ele alır. GDPR’ın…