sağlık verileri

KVKK Sağlık Verilerinin Önemi

KVKK sağlık verileri için büyük bir önem arz etmektedir. Sağlık verilerinin hassas içerikli veriler barındırması bu verileri koruma altına alınmaları gerektiği anlamına gelmektedir. Bu sebeple KVKK sağlık verileri işleyen her kurum, kuruluş ve firmalara zorunlu tutulmuştur. Sağlık bilimlerinde veri, hekimlerin, sağlık işletmelerinin, sağlık politikacılarının kararlarını temellendirmede, bilgiye ulaşmada kullandıkları önemli bir eksendir. Bu yazıda sağlıkta…

KVKK Sağlık Kurumları ile Kuruluşları

Sağlık kuruluşları, çalışma alanı bakımından kişilerin pek çok verisini işlemektedir. Bunların başında sağlık verileri yer almaktadır. Sağlık verisi, gerçek kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgiyi içerir. Tanılar, ilaçlar ve tetkikler gibi kişinin sağlığına ilişkin her türlü verileri sağlık verisi olarak geçer. Bu yüzden bu tür veriler özel nitelikli kişisel veri kategorisi sayılır.…