KVKK için Gereklilikler ve Çözümler

Amaç/Kapsam AMAÇ Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenirken başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. KAPSAM Bu kanunun hükümleri, kişisel verileri işlenen kişiler ile -tamamen veya kısman otomatik olan ya da herhangi bir veri- işleyen…