BDDK ile Uyumlu Sızma Testi Nedir?

Günümüz siber saldırıların hedef noktaları eğlence olmaktan çıkmış daha çok maddi getirisi olan alanlar saldırganların yeni hedefi olmuştur. Bankacılık ve finans sektörü en ağır siber saldırıya uğrayan sektörlerden biridir. Bankalara yönelik yapılan APT ataklarıyla birlikte bu saldırıların boyutları, maddi kayıplar ve itibar kayıpları ortadadır. En kritik güvenlik saldırıları banka ve finans sektörü üzerine yoğundur. Bu…

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) Nedir?

Kısaltmalar ve Anlamları BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası SPK: Sermaye Piyasası Kurulu TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu IMF: Uluslararası Para Fonu WB: Dünya Bankası OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü WTO: Dünya Ticaret Örgütü KEİ: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü BDDK, 23.06.1999 tarihinde yayımlanan 23734 sayılı Resmî Gazete ile kurulmuştur.…