Kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir mahiyetteki gerçek kişiyle ilgili her çeşit bilgidir. Bir bilginin kişisel veri kabul edilebilmesi için verinin gerçek kişiye ait olması ve bu kişinin belirli veya belirlenebilir durumda olması gerekmektedir. Bu kapsamda bir verinin kişisel veri olarak değerlendirilmesi için gerçek kişiye ait olması, kişiyi belirlenebilir kılması ve her çeşit bilgiyi içinde barındırması gerekir.

Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması

Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması

Dijital çağda kişisel verilerin korunması amaçlayan ve bu konuda çeşitli düzenlemeler getiren bir kanundur. 24 Mart 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması süreçlerinde uyulması gereken kuralları belirler ve bu alandaki hakları güvence altına alır. KVKK, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile paralellik göstermekte olup,…

KVKK'nın 5 Yılda Verdiği Cezalar

KVKK’nın 5 Yılda Verdiği Cezalar

KVKK’nın 5 yılda verdiği cezalar, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. KVKK’nın verdiği cezalar, öncelikle kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek ve veri sahiplerinin haklarını korumak amacı taşır. Bu cezalar, idari para cezaları ve veri sorumlularının belirli faaliyetlerinin durdurulması gibi çeşitli yaptırımları içerir. KVKK, cezai yaptırımlarla hem bireylerin farkındalığını artırmayı hem de…

KVKK Okulda Projesi

KVKK Okulda Projesi

KVKK okulda projesi, önemli bir konu haline gelmiştir özellikle çocuklar ve gençler, kişisel verilerini koruma konusunda bilinçlendirilmelidir. Türkiye’de bu amaca yönelik olarak başlatılan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hayata geçirilmiştir. Bu makalede, KVKK Okulda Projesi’nin hedefleri, uygulanma süreci ve elde edilen sonuçlar ele alınacaktır. Kişisel verilerin korunması konusunda öğrencilere yönelik önemli bir eğitim girişimidir.…

Siber Güvenlikte Dayanıklılık

Siber Güvenlikte Dayanıklılık

Siber güvenlik dayanıklılık dijitalleşme ile birlikte, kurumlar ve bireyler internetin sunduğu olanaklardan faydalanırken, siber tehditlere karşı daha savunmasız hale gelmişlerdir. Bu nedenle, siber dayanıklılık (cyber resilience) kavramı, siber güvenlik stratejilerinin merkezine yerleşmiştir. Siber dayanıklılık, kurumların siber saldırılara karşı hazırlıklı olmasını, saldırılar sırasında etkin bir şekilde yanıt vermesini ve saldırı sonrasında hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlayan…

Geliştirilebilir Donanım

Geliştirilebilir Donanım

Geliştirilebilir donanım, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun olarak esnek bir şekilde değiştirilebilen veya geliştirilebilen donanım sistemlerini ifade eder. Bu tür donanım, modüler tasarım, açık kaynaklı yaklaşımlar ve yazılım tabanlı özellikler gibi özelliklerle karakterize edilir. Modüler tasarım, donanımın farklı bileşenlerinin bir araya getirilmesini ve gerektiğinde kolayca değiştirilmesini sağlar. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre donanımı genişletebilir veya değiştirebilirler. Bu,…

Hayalet Ağlar

Hayalet Ağlar

Hayalet ağlar internet, dünyanın bilgiye erişimdeki en büyük kaynağı olmasının yanı sıra, bazı karanlık ve gizemli bölgelere de ev sahipliği yapar. Hayalet ağlar ya da diğer adıyla darknetler, bu gizemli dünyanın kapılarını aralayan, anonimlik ve gizlilikle öne çıkan dijital alanlardır. Hayalet ağlar, internetin karanlık köşelerinde gizlenen ve anonimlikle öne çıkan dijital alanlardır. Hem potansiyel özgürlüklerin…

Gizleme Koruması

Gizleme koruması, bireylerin kişisel bilgilerinin korunması ve kontrol edilmesi gereken önemli bir konudur, özellikle de dijital çağda. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi daha karmaşık hale gelmiştir. Bu durum, gizlilik korumasının daha da önemli hale gelmesine neden olmuştur. Gizlilik koruması, bireylerin kişisel bilgilerinin izinsiz olarak toplanmasını ve kullanılmasını engellemeyi amaçlar. Bu,…

Veri İhlali Bildirimi Zorunluluğu

Veri İhlali Bildirimi Zorunluluğu

Veri ihlali bildirimi zorunluluğu KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kapsamlı bir düzenlemeyi içermektedir. KVKK, kişisel verilere ilişkin herhangi bir güvenlik ihlali olduğunda, ilgili kuruluşların derhal yetkili mercilere ve etkilenen veri sahiplerine bildirimde bulunma yükümlülüğünü getirir. Bu zorunluluk, veri ihlallerinin etkilerinin en aza indirilmesi, etkilenen kişilere zamanında bilgi verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından…

Sızma Testi Hizmetleri

Sızma Testi Hizmetleri

Sızma testi hizmetleri şüpheli siber saldırılara karşı korunması giderek daha önemli hale geliyor. Siber suçluların, kötü niyetli yazılımların ve diğer dijital tehditlerin sürekli olarak gelişmeleri, kendilerinin güvenlik stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmelerini ve korunmalarını gerektirir. Bu bağlamda, sızıntı test hizmetleri şirketlerinin siber güvenlik önlemlerini almak için önemli bir araç haline geldi. Sızma Testi Nedir? Sızma…

Sızma Testi Uygulama Alanları

Sızma Testi Uygulama Alanları

Sızma testi uygulama alanları bilgi teknolojileri çağında, siber tehditlerin artmasıyla birlikte şirketlerin ve kuruluşların bilgi güvenliği önlemleri daha da kritik hale gelmiştir. Bu önlemlerden biri de sızma testi olarak bilinen bir güvenlik yöntemidir. Sızma testi, bir sistem veya ağın güvenlik zaaflarını ve kusurlarını tespit etmek için yapılan kontrollü bir saldırıdır. Bu testler, şirketlerin ve kuruluşların…