Gri Kutu Penetrasyon Testi, hem Kara Kutu hem de Beyaz Kutu metodolojilerinin en iyisini birleştirmeye çalışan bir kalem testi yöntemidir. Başarılı bir gri kutu pentest, herhangi bir test yapılmadan önce hedef ortamın sağlam bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bu bilinmeyen yaklaşım, gri kutu penetrasyon testi hizmetinin genellikle askeri ve istihbarat kurumları gibi daha kontrollü ortamlarda kullanılmasının nedenidir. Bununla birlikte, uygulamada iyileştirme için bolca yer vardır ve test, uygun planlama ve deneyim ile herhangi bir ortama etkili bir şekilde uygulanabilir.