GDPR’ın Avrupa sınırlarında ya da Avrupa dışında yaşayan AB vatandaşlarının kişisel verileri ile ilgili olması, Türkiye’de mukim şirketlerin önemli bir yanılgıya düşmesine sebep olmaktadır. Aynı şekilde AB Bölgesi dışındaki şirketlerin birçoğu da benzeri bir algıya sahiptir. Örneğin, 2018 yılı itibariyle çeşitli araştırmalara göre, Amerikan şirketlerinin %50’si GDPR’dan etkilenmeyeceklerini düşünmektedirler. Asya – Pasifik şirketlerinin sadece %12’si GDPR ile ilgili hazırlık yapmışlardır.