Veri Koruma Görevlisi hakkında bilmeniz gerekenler

Veri koruma görevlisinin (DPO) birincil rolü, kuruluşunun personelinin, müşterilerinin, sağlayıcılarının veya diğer bireylerin (veri özneleri olarak da adlandırılır) kişisel verilerini geçerli veri koruma kurallarına uygun olarak işlemesini sağlamaktır. AB kurum ve organlarında, geçerli Veri Koruma Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2018/1725), her birinin bir DPO atamasını zorunlu kılar. AB ülkelerindeki bazı kuruluşların DPO atamasını zorunlu kılan (AB) 2016/679 sayılı Tüzük, 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.