SO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, firma  bilgilerinin güvenli olarak yönetilmesine olanak sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.  Bir risk yönetim süreci uygulanarak; personeller, süreçler ve bilgi teknolojileri sistemleri yönetilmektedir. Çeşitli sektörlerde, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin bilgi varlıklarını güvende tutmasına yardımcı olur.