KVKK 2021 Güncel Cezalar

Yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 olarak açıklanmıştır. Oran, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun tekrarlanan 298. maddesi uyarınca belirlenmiştir. 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan orana göre KVKK’da yer alan idari para cezaları yeniden belirlenmiştir. Yükümlülüklere Uyulmamasına Dair Cezalar Kanun Kabahatler başlığı altında idari para cezalarını düzenlemiştir, Kanun’da gösterilen yükümlülüklere uymayan veri sorumlusu gerçek ve…