KVK Regülasyonu

KVKK Regülasyonu Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu ilgililer, kuruluşlar ve firmalar için ciddi bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” ilgililerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli bir husus olduğu kadar kuruluşlar ve işletmelerin veri güvenliği ve diğer kanunen haklarının korunması açısından da önemli bir hale geldi.

Yasa, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanun çerçeveyi, kişisel kurumsal sorumlulukları ve aynı durumda yükümlülükleri de belirtmiştir. Böylece kvkk yasası verilerin kim tarafından, hangi amaçlara yönelik toplama yöntemini ve  nasıl kullanılacağını,  nasıl imha edileceğine ilişkin düzenlemeler getirmiştir.


kvkk kanunu

kvkk yasası


KVKK Açılımı Nedir?

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR – General Data Protection Regulation) düzenlemesine paralel kısaltması KVKK olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe alarak Türkiye’de de kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve silinmesine ilişkin regülasyon getirilmiştir. 6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24.03 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete’ye buradan ulaşabilirsiniz.

KURULUŞUNUZ KVKK’YA UYUMLU MU? ÜCRETİZ ANALİZ İÇİN ARAYIN!

Ücretsiz analiz için kapsam belirleme formunu doldurmanız gerekmektedir. Hukuk,İdari ve Teknik Süreçlerin Uygulanması önemlidir.

kvkk verbis danışmanlığı

kvkk danışmanlığı

6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yasa, kuruluşlara ve firma sahiplerine ciddi idari para cezaları getirmekle birlikte bazı durumlarda hapis cezaları da söz konusudur.

Yasa, resmi kuruluşlar dahil olmak üzere kişisel verileri işleyen tüm kurum, işletme ve şirketleri kapsamaktadır. Gerçek kişi müşteriler, personeller, çalışan adayları, ziyaretçilerin bilgileri kaydediliyor ve işleniyorsa KVKK kapsamındadır. Kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) belirlediği tarihler içerisinde kısa adı VERBİS olan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi”ne kayıt yapma zorunluluğu vardır.

aydınlatma metni

aydınlatma metni nasıl hazırlanır?


Süreci Yönetiyoruz!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri işlenen kişilere bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki gerekçelerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği konusunda bilgi edinme hakkı tanımıştır. Kanun “Aydınlatma Yükümlülüğü”nü veri sorumlusuna getirmiştir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat ya da yetkilendirdiği kişi aracılığıyla, “Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği; kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği; kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile 11. maddede sayılan diğer hakları” ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür.

KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu Hukuki ve Teknik süreçleri kolaylaştıran ve  veri korumada sürdürülebilir bir yapı sağlamak için bizden danışmanlık hizmeti alın riskleri atın…

Bölgenize göre hemen arayın fiyat teklifi alın, ücretsiz kapsamızı belirleyelim.

Bölgenize göre hemen arayın fiyat teklifi alın, ücretsiz kapsamızı belirleyelim.