KVKK uyum danışmanlığı ve eğitim hizmeti KVK kanununa uygun kişi ve kurumları bilgilendirmek amacı taşır. KVKK‘nın temelinde bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi gerektiği ilkeleri yer alır.

KVKK kapsamında yasal kurallara uyum danışmanlığı ile KVKK kapsamında veri toplayanların kişisel verilerin elde edilme anından itibaren yapacakları tüm işlemlerde veri koruma hukukunun ilke, usul ve esaslarına uyumlu olarak hareket etmeleri amaçlanır. KVKK uyum süreci ile hedeflenen sonuç danışmanlık talebinde bulunan kişi ya da kurumların bünyesinde bulundurduğu ve işlediği bütün kişisel verileri hem hukuki hem de teknik açıdan kanuna uyumlu hale getirmektir. KVKK uyum süreci kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler, tebliğler, kararlar, mahkeme içtihatları, rehberler ve yaptırım örneklerinden oluşan verilerin tamamını kaplar. KVKK danışmanlık hizmeti firmalar tarafından verilebileceği gibi aynı zamanda bünyesinde bilişim avukatı bulunduran hukuk büroları tarafından da verilmektedir. Ancak en önemli unsur halihazırda ülkemizde yeni uygulamaya konulmuş bir mevzuat olan kişisel verilerin korunması yasası hakkında yasaya tam kapsamlı hakimiyet sahibi olmaktır.Nesil Bilişim’in farkı daha önce Avrupa’daki veri gizliliği mevzuatı olan GDPR da dahil olmak üzere KVKK ve kişisel veri gizliliği konusunda uzman hukukçuları bünyesinde barındırmasıdır.

KVKK Uyum Danışmanlığı ile Hukuki Danışmanlık Bağlantısı

KVKK uyum danışmanlığı hizmeti ile kişi ve kurumlar kişisel verilerin alınması, işlenmesi, muhafaza edilmesi aktarılması ve imha edilmesi nasıl hukuka uygun hale getirileceği hakkında bilgi sahibi olurlar. KVKK uyum danışmanlığı ile hukuki danışmanlık arasındaki bağlantı da buradan kaynaklanır. KVKK hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli danışmanlar uyum süreci hizmeti vermektedir. KVKK kişi ve kurumlar için zorunlu kıldığı birtakım maddelere uygun hareket etmemenin nelere yol açacağı ve bu sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda teknik ve hukuk tarafı bilgi sahibi kimselerdir.

KVKK Danışmanlık Hizmeti İhtiyaç Mıdır?

KVKK danışmanlık hizmeti kişisel veri toplayan, işleyen, muhafaza eden aktaran ve imha eden kişi ve kurumlar için bir ihtiyaçtır. Çünkü KVKK ile korunmak istenen hukuki değer bireylerin temel hak ve özgürlükleri ve özel hayatın gizliliğini hedef almaktadır. KVKK aracılığıyla da kişinin özel hayatına herhangi bir müdahale olmaması adına çok dikkatli ve özenli davranılması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Kanuna aykırı davranışlar çok ciddi yaptırımlara tabi tutulmuş ve caydırıcı cezalar işlenmesine karar verilmiştir. Özellikle firmaların KVKK‘da belirtilen cezalar ile karşı karşıya kalmaması için KVKK danışmanlık hizmeti almaları önerilir. Danışmanlık hizmeti ile kişisel verilerin elde edilmesi anından itibaren tüm işlemlerde hukuki ve teknik açıdan kanuna uygun hale getirilir ve takibi sağlanır.

KVKK Danışmanlığı Kimler Tarafından Talep Edilmektedir?

KVKK danışmanlığı çalışanları ile müşterilerine ilişkin herhangi bir kişisel veriyi bünyesinde tutan her kurum, kuruluş ve firma tarafından talep edilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki KVKK eğitimi firma sahipleri, gerçek ve tüzel kişileri temsil yetkisi olan yöneticiler, kamu kurum temsilcileri, KVKK konusunda çalışan personeller ve avukatlar tarafından alınmalıdır. Çünkü kurumlar devimsel yapılardır. Herhangi bir veri değişikliği kurumun yapısında kişisel veri sızıntısı oluşturabilecek nitelikte olduğundan dolayı kurum bünyesinde KVKK eğitimi almış bir ekibin bulunması gerekmektedir.